citroen serwis warszawa
citroen serwis warszawa – Części citroen

Wyposazenie kombajnu do remontu nawierzchni z betonu cementowego oraz bruków, a takze nawierzchni tluczniowych sklada sie z

Posted in Uncategorized  by admin
January 31st, 2018

Wyposażenie kombajnu do remontu nawierzchni z betonu cementowego oraz bruków, a także nawierzchni tłuczniowych składa się. 1) z zespołu narzędzi pneumatycznych do czyszczenia i wycinanie istniejącej nawierzchni betonowej lub innej oraz do zagęszczania masy betonowej, 2) zespołu do sporządzania masy betonowej, tj. małej betoniarki, dozatora i zbiornika wodnego, 3) urządzeń dodatkowych, jak np. przenośny wibrator płytowy i deskowy, urządzenie do nacinania szczelin w istniejącej nawierzchni, taczki stalowe i komplet narzędzi ręcznych. Samochód pogotowie techniczne Miejscem postoju samochodu pogotowia technicznego jest warsztat obsługujący dany rejon dróg. Samochód pogotowia technicznego jest przeznaczony do doraźnej pomocy w przypadkach awarii maszyn na budowie oraz do odmontowania większych uszkodzonych elementów maszyn, przewiezienia ich do warsztatu i ponownego wmontowania do maszyny. Samochody-cysterny do przewozu paliwa płynnego W budownictwie drogowym zużywa się masowo paliwa płynne w postaci: 1) benzyny, oleju gazowego i ropy naftowej służących jako materiał napędowy silników spalinowych, 2) wszelkiego rodzaju olejów i smarów do silników oraz maszyn, 3) oleju opałowego pochodzenia węglowego do wszelkiego rodzaju urządzeń podgrzewczych. Oprócz tego, dla upłynnienia bitumów zużywa się różnego rodzaju rozpuszczalniki w postaci olejów z ropy naftowej (np. olej wrzecionowy), benzyny, lekkich olejów smołowych, solwentnafty, benzenu itp. Wymienione materiały płynne przewożą się w budownictwie drogowym w beczkach blaszanych, co ze względu na masowość materiału jest niewłaściwe i nie zawsze możliwe oraz w specjalnych cysternach samochodowych. [przypisy: citroen, transport niskopodwoziowy, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

Comments Off

Mozna wyróznic dwojakiego rodzaju wyposazenia kombajnów

Posted in Uncategorized  by admin
January 30th, 2018

Można wyróżnić dwojakiego rodzaju wyposażenia kombajnów. 1) dla nawierzchni bitumicznych, 2) dla nawierzchni betonowych i pozostałych nawierzchni. Typowym Kombajnem do remontu nawierzchni bitumicznych jest Awtoremontjer D. A. R. produkcji radzieckiej. Kombajn zmontowany jest na podwoziu samochodowym ZIS-150. Do zespołu należy przyczepa samochodowa dla pomieszczenia i przewozu narzędzi. Zespołem maszyn kombajnu można na miejsce budowy dostarczać gotową masę bitumiczną, bądź też jeśli bazy produkcji są zbyt oddalone, to można masę produkować bezpośrednio w kombajnie. Wyposażenie kombajnu składa się z pneumatycznych narzędzi służących do czyszczenia nawierzchni, zrywania części nawierzchni przeznaczonych do naprawy oraz do zagęszczenia nałożonej świeżej masy bitumicznej. Narzędzia są zasilane w sprężone powietrze ze sprężarki wbudowanej do kombajnu. Urządzenie do produkcji mas bitumicznych składa się z suszarki, otaczarki i zbiorników bit umu podgrzewanych za pomocą palników na olej opałowy. Do pozostałego wyposażenie należą taczki stalowe, narzędzie ręczne i mały walec wibracyjny o ręcznym prowadzeniu z elektrycznym napędem wibratorów. Sprężarka, wytwornica prądu oraz otaczarka otrzymują napęd z silnika samochodu. [hasła pokrewne: serwis Fiat, wypożyczalnia aut gdańsk, citroen ]

Comments Off

« Previous Entries