Citroen serwis – warszawa, bydgoszcz, kielce, wrocław, lublin
citroen serwis warszawa – Części citroen

Prawidłowe wykorzystanie silnika i skrzynki biegów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Podczas badań silnika zdejmowane są różne charakterystyki. Użytkownika samochodu interesuje jednak najbardziej eksploatacyjna, a więc krzywa mocy i krzywa momentu obrotowego. Upraszczając nieco zagadnienie można powiedzieć, że charakterystyka silnika jest tym bardziej korzystna, im bardziej stromo wznosi się do góry krzywa mocy i im bardziej płaski przebieg ma krzywa momentu obrotowego. Na podstawie zamieszczonych wykresów można stwierdzić, że wszystkie trzy silniki VW mają bardzo korzystną charakterystykę. Przyrost mocy do maksimum następuje w stosunkowo wąskim zakresie prędkości obrotowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Jazda

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Jeżeli oględziny zewnętrzne i próba drogowa nie wykazały zasadniczych wad samochodu, można uznać wynik badań za pozytywny. Pozostaje jeszcze jednak ustalenie rzeczywistej wartości, czyli ceny.Ze względu na swą trwałość i niezawodność w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych samochody były w Polsce bardzo drogie, nawet po kilkuletniej eksploatacji. Obecnie w związku z postępującym nasyceniem rynku nowymi samochodami ceny wszystkich samochodów używanych stopniowo obniżają się. Trudno jest więc podać jakiś uniwersalny przepis na ustalenie ceny używanego samochodu, tym bardziej że zależy to nie tylko od modelu i roku produkcji, ale Od wielu jeszcze czynników, jak np.: liczba przejechanych kilometrów, sposób użytkowania, eksploatacji, konserwacji itp.

W celu zorientowania przyszłych nabywców używanych samochodów VW podano w tablicy 1-1 ceny na giełdzie w NRF samochodów nowych i używanych. Wprawdzie trudno jest przeliczyć te ceny na złotówki, ale można zorientować się w proporcji cen miedzy nowymi samochodami i używanymi, zależnie od liczby lat eksploatacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Próba drogowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Trzeba obejrzeć kopułkę aparatu zapłonowego i sprawdzić, czy nie ma pęknięć. Zdjąć ją i sprawdzić luz wałka rozdzielacza oraz stan styków i palca rozdzielacza. Przy okazji sprawdzić, czy izolacja przewodów wysokiego napięcia nie jest popękana. Z kolei należy sprawdzić działanie wskaźnika poziomu paliwa i lampek kontrolnych, a także działanie wycieraczki i sygnału dźwiękowego oraz włączników i wyłączników. Konieczne jest również sprawdzenie świateł pozycyjnych, Światła STOP, kierunkowskazów, świateł drogowych i mijania oraz prawidłowość ich zmiany. Read the rest of this entry »

Comments Off

Kierowanie samochodem na wilgotnej lub śliskiej nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wskutek zmniejszenia się siły przyczepności przednich kół następuje pogorszenie kierowalności samochodu. Na wilgotnej lub śliskiej nawierzchni zmniejszenie siły przyczepności kół napędowych powoduje niebezpieczeństwo ich poślizgu. Podczas zjeżdżania z góry siła bezwładności powoduje wzrost prędkości samochodu. Dlatego niezbyt stromy zjazd na dobrze widocznym odcinku, przy suchej nawierzchni i małym nasileniu ruchu można wykorzystać do zjechania siłą rozpędu. Nie wolno jednak jechać rozpędem na drodze krętej i o znacznym spadku, gdyż samochód może łatwo osiągnąć prędkość niedopuszczalną w danych warunkach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Jazda w trudnych warunkach drogowych i atmosferycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Samochody VW, jak wszystkie samochody turystyczne, przeznaczone są do jazdy na drogach o utwardzonej nawierzchni. Niekiedy jednak konieczne jest przejechanie odcinka drogi gruntowej, leśnej, piaszczystej, pokrytej śniegiem lub zalanej wodą, We wszystkich tych przypadkach mogą się przydać pewne wskazówki praktyczne. Wbrew pozorom samochody VW zupełnie dobrze sprawują się nawet na złych drogach terenowych. Prześwit 150 mm okazuje się na ogół dostateczny do jazdy nawet w koleinach. Dość duży moment obrotowy silnika oraz możliwość jazdy na I biegu z bardzo małą prędkością pozwalają niekiedy przebyć odcinki bardzo trudnej drogi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Jazda w warunkach miejskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jazda w wielkomiejskim ruchu ulicznym wymaga od kierowcy szczególnej koncentracji uwagi i szybkiego refleksu. Biorąc pod uwagę, że samochód jadący z szybkością 40 km/h przebywa w ciągu jednej sekundy jedenaście metrów, kierowca nieraz musi podjąć decyzję dosłownie w ułamku sekundy. Dlatego też jadąc w nieznanym mieście i przy dużym nasileniu ruchu należy jechać możliwie wolno, aby móc obserwować znaki drogowe, sygnalizację Świetlną i jednocześnie zdążyć z dostatecznym wyprzedzeniem zasygnalizować manewr zmiany kierunku ruchu. Ruszanie spod krawężnika, wyprzedzanie, skręcanie lub zawracanie wszystkie te manewry wymagają przemieszczania pojazdu z jednego pasma ruchu na drugie, o czym trzeba zawczasu sygnalizować innym użytkownikom drogi. Nie- wolno zmieniać kierunku ruchu natychmiast po włączeniu kierunkowskazu, bez uprzedniego sprawdzenia, czy manewr ten nikomu nie zagraża i nie zmusza do gwałtownego hamowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Kierowalność samochodu i stateczność ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Kierowalnością samochodu nazywa się skłonność do przyjmowania kierunku ruchu nadawanego mu przez kierowcę kołem kierownicy i utrzymywania tego kierunku podczas jazdy ze Średnią lub dużą prędkością. Statecznością ruchu samochodu, określoną popularnie jako „dobre trzymanie się drogi”, nazywa się skłonność samochodu do samoczynnego utrzymywania kierunku ruchu nadanego przez kierowcę za pomocą ustawienia kół przednich oraz skłonność do samoczynnego powracania do nadanego kierunku ruchu w przypadku wytrącenia z niego przez krótkotrwały impuls zewnętrzny. [patrz też: citroen forum, vw de konfigurator, serwis citroen warszawa ]

Samochody VW odznaczają się zarówno dobrą kierowalnością, jak i dobrą statecznością. Dzięki temu, że środek ciężkości samochodu znajduje się dość nisko, a koła obu osi rozstawione są szeroko, wypadki przewrócenia się samochodu VW zdarzają się bardzo rzadko i wynikają z reguły wskutek zupełnego dyletanctwa kierowcy lub silnego uderzenia bocznego o przeszkodę. Jedynym mankamentem, jak zresztą wszystkich samochodów z silnikiem umieszczonym z tyłu, jest utrudnione prowadzenie podczas silnego wiatru bocznego. Zwłaszcza porywisty wiatr boczny zmusza kierowcę do nieustannej uwagi i korygowania kołem kierownicy zboczenia z przyjętego kierunku jazdy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Jazda w mieście

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Szczególnej ostrożności i uwagi wymaga też jazda w mieście. Kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych, widząc dzieci bawiące się w pobliżu jezdni lub mijając stojący na przystanku autobus, powinien przesunąć nogę z pedału przyspieszenia na pedał hamulca, aby zmniejszyć prędkość i przygotować się do natychmiastowego hamowania. Niekiedy nawet jazda z prędkością 40 km/h nie jest bezpieczna, gdyż nagłe wyjście przechodnia na jezdnię w odległości nie większej niż 10 m od samochodu prowadzi nieuchronnie do wypadku tragicznego W skutkach. [hasła pokrewne: citroen forum, vw de konfigurator, serwis citroen warszawa ]

Droga hamowania zależy od prędkości jazdy i od opóźnienia, jakie może samochód uzyskać w określonych warunkach drogowych i atmosferycznych. Opóźnienie hamowania zależy więc nie tylko od stanu układu hamulcowego, ale również od stanu i rodzaju nawierzchni. Przyczepność bieżnika opony do nawierzchni jezdni jest największa na suchej jezdni betonowej, a najmniejsza na mokrej jezdni oblodzonej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Jazda na śliskiej nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W celu uniknięcia poślizgu na zaśnieżonej, oblodzonej lub zabłoconej jezdni należy dążyć do zmniejszenia siły napędowej i jednocześnie do zwiększenia siły przyczepności. Zmniejszenie siły napędowej można uzyskać przez: powolne ruszanie z miejsca na drugim biegu, jazdę ze Średnią prędkością obrotową silnika i bardzo powolne rozpędzanie samochodu podczas zmiany biegów. Siłę przyczepności można zwiększyć przez: stosowanie opon M + S z kolcami, założenie łańcuchów przeciwślizgowych, podsypanie pod koła napędowe piasku, podłożenie desek lub drabinek sznurowych oraz zwiększenie nacisku kół na jezdnię. Jeszcze trudniejsza jest jazda i ruszanie z miejsca na miękkiej nawierzchni. Na piasku, śniegu, rozmokłej łące lub glinie zwykle bieżnik obracającej się opony przesuwa miękkie podłoże i koła zagłębiając się nie toczą się do przodu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Gwałtowne hamowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Gwałtowne hamowanie może spowodować zarzucenie samochodu w następujących przypadkach:

— na śliskiej nawierzchni, w szczególności przy skręconych kołach, — na nierównej drodze, gdy wskutek nierówności występują dodatkowe siły boczne (uderzenia) działające na koła;

— na mokrej lub śliskiej nawierzchni, wskutek nagłego przyspieszenia;

— na zakrętach, wskutek występowania siły odśrodkowej przy skręceniu kół przednich;

— na stromych zjazdach, gdy obciążenie tylnej osi znacznie zmniejsza się.

Do podstawowych zasad umożliwiających uniknięcie zarzucenia w trudnych warunkach drogowych należą: powolne zmniejszanie prędkości z wykorzystaniem hamującego działania silnika, unikanie gwałtownych ruchów kierownicą oraz gwałtownego hamowania i przyspieszenia. [więcej w: wartburg forum, forum citroen c5, moto gratka samochody osobowe ]

Samochód może poruszać się po drodze jedynie wówczas, gdy siła przyczepności między kołami napędowymi a nawierzchnią drogi jest większa niż siła napędowa. Gdy siła przyczepności jest mniejsza, koła napędowe zaczynają się ślizgać. Dzieje się tak najczęściej na drogach pokrytych rozmokłą gliną, rzadkim błotem lub Oblodzonych. Mówimy wówczas, Że współczynnik przyczepności między oponą i powierzchnią drogi jest bardzo mały. Współczynniki przyczepności, wyznaczone doświadczalnie, zmieniają się w bardzo szerokim zakresie w zależności nie tylko od rodzaju nawierzchni, ale i od jej stanu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »