Citroen serwis – warszawa, bydgoszcz, kielce, wrocław, lublin
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘citroen c5 forum’

Opory ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Opory ruchu, występujące podczas ruchu pojazdów samochodowych na drodze, są następujące: 1) siła oporu toczenia (tarcia potoczystego) koła samochodu po nawierzchni drogi, 2) tarcie w łożyskach silnika samochodowego, 3) wstrząsy wskutek nierówności nawierzchni drogowej, 4) siła oporu powietrza, 5) siła oporu bezwładności samochodu, 6) siła oporu na wzniesieniu drogi. Opory ruchu wskutek wymienionych przyczyn w p. 1), 2) i 3) nazywamy oporem zasadniczym lub oporem toczenia (tarcia potoczystego), ponieważ przy tym samym pojeździe samochodowym zależą one wyłącznie od stanu i rodzaju nawierzchni drogowej. Z tego też powodu opór zasadniczy określa się przez stosowanie współczynnika j zwanego współczynnikiem oporu zasadniczego lub też współczynnikiem oporu toczenia (tarcia potoczystego) kół pojazdu samochodowego po nawierzchni drogowej. Opór zasadniczy oznaczamy przez gdzie G jest całkowitym ciężarem samochodu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen c5 forum’

Opory ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Praktycznie interesuje nas z jaką szybkością należy jechać skrapiarką, aby dla założonej szerokości skrapiania uzyskać założoną ilość zużycia bitumu na m2 nawierzchni. Dla każdej skrapiarki należy opracować według powyższego wzoru tablice podające szybkość dla różnych G, 1 i p. Ze względu na wbudowanie licznika w samochodzie szybkości jazdy należy podawać w km/godz, tj. otrzymane wyniki w minutę należy pomnożyć przez 0,06. Kolejne czynności związane z użyciem skrapiarki polegają na napełnieniu zbiornika – cysterny podgrzanym bitumem przez górny otwór włazowy lub przez przepompowania bitumu ze zbiornika stałego za pomocą pompy i węży. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »