Citroen serwis – warszawa, bydgoszcz, kielce, wrocław, lublin
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘citroen c8 opinie’

Podczas przejezdzania kola samochodu po nawierzchni drogi powstaja odksztalcenia zarówno opony samochodowej, jak i samej nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Podczas przejeżdżania koła samochodu po nawierzchni drogi powstają odkształcenia zarówno opony samochodowej, jak i samej nawierzchni. Odkształcenia te powodują straty mocy silnika samochodu, które są zależne od tarcia powierzchniowego opony samochodu po nawierzchni i od tarcia wewnętrznego w materiale opony i w materiale nawierzchni (powstające w czasie odkształcania się materiału). Tarcie wewnętrzne w materiale nawierzchni twardej przy toczeniu się koła o oponie elastycznej jest bez większego znaczenia ze względu na znikome odkształcenia się materiału nawierzchni. W związku z tym siły oporu toczenia w zasadzie pochodzą od: 1) powierzchniowego przesuwania się elementów bieżnika opony samochodu po nawierzchni drogi, 2) przysysania się elementów bieżnika do nawierzchni drogi, 3) tarcia wewnętrznego w materiale opony. Odkształcenie opony i na pod wpływem obciążenia pionowego powierzchni w czasie ruchu pojazdu opona koła samochodu spłaszcza się, n atomiast powierzchnia dotyku nawierzchni drogowej (elipsa dotyku) ugina się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen c8 opinie’

Podczas przejezdzania kola samochodu po nawierzchni drogi powstaja odksztalcenia zarówno opony samochodowej, jak i samej nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Praktycznie interesuje nas z jaką szybkością należy jechać skrapiarką, aby dla założonej szerokości skrapiania uzyskać założoną ilość zużycia bitumu na m2 nawierzchni. Dla każdej skrapiarki należy opracować według powyższego wzoru tablice podające szybkość dla różnych G, 1 i p. Ze względu na wbudowanie licznika w samochodzie szybkości jazdy należy podawać w km/godz, tj. otrzymane wyniki w minutę należy pomnożyć przez 0,06. Kolejne czynności związane z użyciem skrapiarki polegają na napełnieniu zbiornika – cysterny podgrzanym bitumem przez górny otwór włazowy lub przez przepompowania bitumu ze zbiornika stałego za pomocą pompy i węży. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen c8 opinie’

Podczas przejezdzania kola samochodu po nawierzchni drogi powstaja odksztalcenia zarówno opony samochodowej, jak i samej nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Samochody skrapiarki wody . Samochodowe skrapiarki wody w budownictwie drogowym mają zastosowanie do wożenia wody z miejsca jej pobierania do miejsc zużycia bądź też do polewania nawierzchni drogowych w czasie ich budowy lub pielęgnacji. Samochody tego typu mają najrozmaitszą konstrukcję od najprostszej do najbardziej skomplikowanej z urządzeniami do czyszczenia nawierzchni drogowych lub ulicznych. Najprostsza samochodowa skrapiarka wody składa się ze zbiornika stalowego zamocowanego do podwozia samochodowego odpowiedniej nośności i z urządzenia do skrapiania. Tego rodzaju konstrukcję należy uważać za prowizoryczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »