Citroen serwis – warszawa, bydgoszcz, kielce, wrocław, lublin
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Układ kierowniczy samochodów VVV składa się z mechanizmu kierowniczego i mechanizmu zwrotniczego. Mechanizm kierowniczy składa się z koła kierownicy, wału kierownicy, przekładni kierowniczej i ramienia kierowniczego. Mechanizm zwrotniczy, składający się z poprzecznych drążków kierowniczych, służy do skręcania kół kierowanych odpowiednio do przekazywanych na niego przez mechanizm kierowniczy ruchów koła kierownicy. Elementy mechanizmu zwrotniczego są ze sobą połączone za pomocą przegubów kulistych, co umożliwia zmianę ich wzajemnego położenia. Drążki kierownicze wykonane z rur stalowych zakończone są końcówkami Stanowiącymi obsadę przegubu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Tylne zawieszenie jest niezależne, most napędowy wahliwy i wahacze wzdłużne. Resorowanie na poprzecznych okrągłych drążkach skrętnych i amortyzatorach teleskopowych. Od sierpnia 1966 r. w modelach VW 1300 i VW 1500 wprowadzono drążek wyrównawczy w tylnym zawieszeniu, aby zmniejszyć przechył pojazdu na zakręcie. W związku z tym zastosowano bardziej elastyczne drążki skrętne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Dane regulacyjne przednich kół swobodnych:

— pochylenie sworznia zwrotnicy 4 0 20

— wyprzedzenie sworznia zwrotnicy 2 0 ± 15

— zbieżność kół 2+4,5 mm

— pochylenie kół 30 ± 20 (od sierpnia 1964 r. W ± 30).

Przy kołach ściśniętych w przyrządzie: — zbieżność kół 1+3 mm — pochylenie kół 00. Zbieżność przednich kół reguluje się przez obracanie tulei pośredniej na długim poprzecznym drążku kierowniczym. Prawidłowość ustawienia kół należy sprawdzać co 10 000 km przebiegu lub w razie zauważenia nierównomiernego zużywania się bieżnika. Ze względu na konieczność dokładnego ustawienia kół, a w związku z tym posługiwania się odpowiednimi przyrządami czynności te powinna wykonywać odpowiednio wyposażona stacja obsługi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Ze względu na to, że przekładnia hipoidalna musi być smarowana wyłącznie odpowiednim do tego celu gatunkiem oleju, w razie braku takiego oleju lepiej jest przejechać nawet tysiąc kilometrów ponad normę, niż wlać niewłaściwy olej. W przypadku wycieku oleju, można go uzupełnić jedynie tym samym gatunkiem, jaki znajduje się w obudowie. Płukanie obudowy skrzynki biegów i przekładni głównej nie jest zalecane przez Wytwórnię.

Ważniejsze Śruby i nakrętki należy dokręcać następującym momentem:

— nakrętka zębnika M22X – 1,5kGm

— nakrętka wałka głównego M16 X 1,5 – 4+5 kGm

— nakrętki i śruby bocznych pokryw M8X 1,25 – 2 kGm

— nakrętka półosi M24X1,5 – 30 kGm

— śruby mocujące obudowę do ramy – 23 kGm

— śruby uchwytu wybieraka M8X1,25 – 2,5 kGm

— nakrętki i Śruby obudowy M8X1,25 – 2,0 kGm

Od sierpnia 1967 r. do samochodów VW na życzenie klienta montowane są hydromechaniczne skrzynki biegów.

Koła przednie zawieszone są na wahaczach poprzecznych. Resorowanie za pomocą drążków skrętnych i amortyzatorów teleskopowych dwustronnego działania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Jeżeli nic ma przyrządu do zdalnego sterowania pedałem hamulca, to odpowietrzanie muszą wykonywać dwie osoby, których jedna wykonuje czynnaści przy odpowietrzniku, a druga na jej znak naciska na pedał hamulca. Odpowietrzanie układu rozpoczyna się od prawego tylnego koła, przechodząc następnie do lewego tylnego, prawego przedniego i kończąc na lewym przednim. Kolejność poszczególnych czynności przy każdym kole jest następująca:

— nacisnąć szybko i energicznie na pedał hamulca aż do oporu i odkręcić kluczem 7 mm odpowietrznik 0 1/2+1 obrotu — płyn popłynie rurką z układu do naczynia,

— zakręcić odpowietrznik i powoli, płynnie zwolnić nacisk na pedał hamulca,

— czynności te powtarzać dotąd, aż z rurki przestaną uchodzić pęcherzyki powietrza,

— po kilku naciśnięicach pedału hamulca uzupełnić płyn w zbiorniczku Świeżym płynem, gdyż płyn wypompowany z układu zawiera niewidoczne pęcherzyki powietrza i może się nadawać do użytku po odstaniu przez kilka dni,

— po odpowietrzeniu zakręcić odpowietrznik przy naciśniętym pedale, zdjąć rurkę gumową, na jej miejsce założyć osłonę gumową i płynnie zwolnić nacisk na pedał. [podobne: citroen połczyńska, , auto moto gratka ]

O zapowietrzeniu hydraulicznego układu uruchamiającego Świadczy sprężynowanie pedału hamulca podczas hamowania. Przy pierwszym naciśnięciu pedał hamulca opada dość nisko. Dopiero po kilkakrotnym bezpośrednio następującym po sobie naciśnięciu na pedał ustawia się on wyżej (mniejszy luz) i stawia wyraźny opór.

W przypadku wymiany płynu hamulcowego w układzie na płyn o innym składzie oraz w razie zanieczyszczenia układu należy przemyć go w następujący sposób:

— zdjąć z odpowietrzników osłony gumowe, odkręcić odpowietrzniki wszystkich rozpieraczy i naciskając raz za razem na pedał hamulca wypompować z układu cały płyn,

— wlewając stopniowo do zbiorniczka spirytus denaturowany przepompowywać go do czasu, aż z odpowietrzników zacznie wypływać czysty spirytus, po czym przerwać dolewanie i wypompować cały spirytus z układu.

Od sierpnia 1967 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Po zaciągnięciu dźwigni na drugą zapadkę okładziny powinny ocierać o bęben hamulcowy. Obracając koła należy sprawdzić, czy hamowanie jest równomierne. Po zaciągnięciu dźwigni hamulca na czwartą zapadkę docisk szczęk powinien być na tyle silny, aby nie można było obrócić kół rękami. Jeżeli regulacja jest prawidłowa, można dokręcić nakrętkę zabezpieczającą i nasunąć gumową osłonę dźwigni hamulca. Od lutego 1965 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Po przebiegu każdych 10 000 km należy sprawdzić luz miedzy okładzinami ciernymi a bębnem hamulcowym i w razie potrzeby wyregulować go. O konieczności regulacji świadczy również zwiększony skok jałowy pedału hamulca (prawidłowy luz 25+35 mm). Regulację przeprowadza się przy każdym kole oddzielnie. Najwygodniej jest, gdy samochód znajduje się na podnośniku i wszystkie koła są odciążone. Do regulacji służą ząbkowane nakrętki, które można pokręcać przez okienka w bębnie hamulcowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Po ustawieniu przednich kół do jazdy na wprost promienie na kole kierownicy powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie poziomej. Inne ustawienie koła kierownicy świadczy o nieprawidłowym ustawieniu kół lub skrzywieniu drążka kierowniczego (np. wskutek uderzenia). Układ kierowniczy wyposażony jest w bezobsługowe przeguby kuliste. Sworznie kuliste obracają się w dwóch miseczkach z tworzyw sztucznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Obsługę skrapiarki stanowią 2 osoby, tj kierowca samochodu oraz operator. Wydajność skrapiarek jest bardzo duża i przede wszystkim zależy od odległości pomiędzy stałym zbiornikiem z bitumem i miejscem pracy, oprócz tego wydajność zależy od czasu napełnienia zbiornika i czasu wylewu oraz różnych czynności przygotowawczych. Czas jednego cyklu produkcyjnego skrapiarki w godzinach można określić na podstawie wzoru: t = t1 + t2 gdzie: t1 – czas w godzinach potrzebny na napełnienie zbiornika skrapiarki, teoretycznie 10 – 15 minut, praktycznie około 30 minut, L – odległość przejazdu skrapiarki w km, Vi – szybkość w km/godz przejazdu do miejsca pracy skrapiarki wraz z bitumem, zwykle 20 – 25 km/godzi, V2 – szybkość w km/godz przejazdu opróżnionej skrapiarki do bazy bitumu, zwykle 30 – 40 km/godz, t2 – czas w godzinach potrzebny na opróżnienie zbiornika skrapiarki z bitumu przy podstawowym procesie robót, zależny od wydajności pompy zwykle czas ten wynosi 5 – 10 minut, a przy ręcznych rozpylaczach 3 – 4 godziny ts – czas w godzinach zużywany na czynności na terenie bazy i na miejscu skrapiania, zwykle 10 – 15 minut. Wydajność skrapiarki w litrach na zmianę można określić ze wzoru gdzie: G =8 X 60 X Oh a Ob – objętość użytkowa zbiornika skrapiarki w l, a – współczynnik wykorzystania dnia pracy, zwykle 0,85 do 0,9, t -. czas jednego cyklu roboczego w minutach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen połczyńska’

Układ kierowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Żurawie samochodowe . Żurawie samochodowe są połączeniem żurawi obrotowych różnej nośności i o różnym wysięgu z podwoziem samochodowym. Tego rodzaju żurawie służą do przeładowania i transportu w obrębie placu budowy materiałów w opakowaniu, cięższych elementów konstrukcyjnych, prefabrykatów, belek drewnianych i stalowych, a przy dodatkowym wyposażeniu w chwytak szczękowy materiałów sypkich. Żurawie samochodowe mogą być również użyte do montażu i demontażu ciężkich maszyn drogowych oraz różnego rodzaju konstrukcji. W zależności od konstrukcji żurawia, jego stateczności oraz nośności podwozia, w czasie pracy żurawie są podparte na wspornikach, wobec czego nie mogą być używane do przewożenia podwieszanych ładunków jeżeli takie podparcie jest zbyteczne, to wtedy żurawiem można przewozić podwieszone ładunki. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries