citroen serwis warszawa
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘citroen’

Jazda samochodem w górach

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Hamując silnikiem podczas zjeżdżania ze wzniesienia nie należy wyłączać zapłonu. Pedał przyspieszenia powinien być tak ustawiony, jak do pracy silnika na wolnych obrotach. Wyłączenie zapłonu powoduje skraplanie się paliwa na Ściankach cylindrów, które następnie zmywając olej będzie przedostawało się do miski olejowej silnika. Będzie to z kolei powodowało przyspieszone zużycie elementów silnika. W skrajnym przypadku, kiedy zawodzą hamulce, a hamujące działanie silnika okazuje się niedostateczne i samochód coraz bardziej zwiększa prędkość, należy wybrać jak najprędzej taką przeszkodę, która umożliwi stopniowe wytracenie prędkości. Może to być miękki grunt, zaspa śnieżna, pryzma piasku lub cienkie młode drzewka. Spowoduje to uszkodzenia, ale niezupełne rozbicie. [przypisy: transport ponadnormatywny, citroen, serwis Fiat ]

Jadąc w górach należy zawsze trzymać się jak najbliżej prawej strony jezdni. Dotyczy to szczególnie zakrętów, na których widoczność jest zwykle bardzo ograniczona. Wymijanie pojazdów powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Przede wszystkim należy zwolnić lub nawet zatrzymać się, a następnie zjechać jak najdalej na prawą stronę, przy czym zgodnie z przepisami powinien to uczynić kierujący pojazdem jadącym z góry. Wyprzedzać jakikolwiek pojazd można tylko na prostym odcinku dobrze widocznej i odpowiednio szerokiej drogi. W przypadku spotkania się pojazdów na tak wąskiej drodze, że nie mogą się one minąć, obowiązuje zasada pierwszeństwa pojazdu jadącego z góry. Jest to tym uzasadnione, że zawsze łatwiej jest cofnąć samochód w dół niż pod górę. Cofanie samochodu powinno odbywać się z włączonym biegiem wstecznym.

Podczas przechodzenia samochodu z jazdy po prostej na zakręt siły odśrodkowa i bezwładności mają jednakowy kierunek i sumują się. W związku z tym prędkość jazdy należy zmniejszyć. Podczas jazdy na zakręcie o stałym promieniu na samochód działa tylko siła odśrodkowa. Wówczas należy jechać ze stałą prędkością lub można ją zwiększać w bardzo nieznacznym stopniu. Podczas przechodzenia samochodu z jazdy po łuku na prostą na samochód działa siła odśrodkowa, której wielkość zmniejsza się do wielkości siły bezwładności. Wówczas prędkość samochodu można zwiększać. Siła odśrodkowa dąży do przesunięcia samochodu na zewnątrz od środka łuku zakrętu. Wielkość tej siły zależy od ciężaru samochodu, promienia krzywizny i kwadratu prędkości. Przy niezmiennym ciężarze samochodu siła odśrodkowa będzie tym większa, im mniejszy będzie promień krzywizny i większa prędkość samochodu (zależność kwadratowa). Dlatego właśnie przy dużej prędkości niebezpieczne są ostre zakręty, chociażby np. objechanie niewielkiej przeszkody na drodze.

Comments Off

Posts Tagged ‘citroen’

Jazda samochodem w górach

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Wskutek zmniejszenia się siły przyczepności przednich kół następuje pogorszenie kierowalności samochodu. Na wilgotnej lub śliskiej nawierzchni zmniejszenie siły przyczepności kół napędowych powoduje niebezpieczeństwo ich poślizgu. Podczas zjeżdżania z góry siła bezwładności powoduje wzrost prędkości samochodu. Dlatego niezbyt stromy zjazd na dobrze widocznym odcinku, przy suchej nawierzchni i małym nasileniu ruchu można wykorzystać do zjechania siłą rozpędu. Nie wolno jednak jechać rozpędem na drodze krętej i o znacznym spadku, gdyż samochód może łatwo osiągnąć prędkość niedopuszczalną w danych warunkach. W przypadku rozpędzenia samochodu do prędkości przewyższającej jego prędkość maksymalną następuje zwykle uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu. W rezultacie kierowca nie ma możliwości wykorzystania hamującego działania silnika, co w sposób nieunikniony prowadzi do poważnych następstw. Widząc stromy i kręty zjazd należy zmniejszyć prędkość już na. wzniesieniu. Później rozpędzony samochód może mieć tak dużą energię kinetyczną, że zmniejszenie jego prędkości przez hamowanie może okazać się niemożliwe. [przypisy: transport ponadnormatywny, citroen, serwis Fiat ]

Wskutek silnego nagrzewania się bębnów i szczęk hamulcowych siła tarcia na ich powierzchniach znacznie zmniejsza się, gdyż w miarę wzrostu temperatury zmniejsza się współczynnik tarcia. Gdy temperatura szczęk hamulcowych osiągnie 50 o c, siła tarcia zmniejsza się 0 25%, a po nagrzaniu się do 140 oc zmniejsza się do połowy. W razie intensywnego i długotrwałego hamowania temperatura na powierzchni nakładek hamulcowych i bębnów może osiągnąć kilkaset stopni. Taki wzrost temperatury następuje wskutek niemożliwości szybkiego odprowadzania ciepła ze szczęk i bębnów hamulcowych. Może to w efekcie doprowadzić do całkowitego zniszczenia nakładek szczęk hamulcowych. Przed stromym zjazdem ze wzniesienia oprócz zmniejszenia prędkości samochodu należy, wykorzystując hamujące działanie silnika, włączyć od razu niższy bieg. Zwykle włącza się ten sam bieg, na którym samochód pokonywał wzniesienie. Późniejsze włączenie biegu ze względu na dużą różnicę prędkości obrotowych przekładni może spowodować wyłamanie zębów kół zębatych oraz zniszczenie mechanizmu przełączania biegów. Wcześniejsze włączenie biegu, a następnie włączenie sprzęgła w rozpędzonym samochodzie również jest niewskazane, gdyż wskutek znacznej różnicy prędkości obrotowych tarcz napędzanej i napędzającej może nastąpić zerwanie okładziny ciernej.

Na poziomych Odcinkach drogi mokrej, zabłoconej lub oblodzonej również należy wykorzystywać hamujące działanie silnika. Użycie wyłącznie hamulców na takiej nawierzchni spowoduje nie tylko zwiększenie drogi hamowania, lecz może być przyczyną zablokowania kół. Blokowanie kół z kolei powoduje utratę ich przyczepności do jezdni i pogorszenie stateczności ruchu samochodu.Oprócz tego podczas hamowania silnikiem mechanizm różnicowy równomiernie rozdziela siły hamowania na półosie, co nie zawsze zapewnia układ hamulcowy. Dzięki temu zmniejsza się możliwość bocznego poślizgu.

Comments Off

« Previous Entries