Citroen serwis – warszawa, bydgoszcz, kielce, wrocław, lublin
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘forum citroen c5’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Sprawdzić działanie hamulca głównego i pomocniczego. Sprawdzić działanie układu ogrzewania i przewietrzania. Sprawdzić i wyregulować obroty biegu jałowego. W samochodzie z urządzeniem do oczyszczania spalin oraz we wszystkich modelach od 1971 r. ustawić moment zapłonu za pomocą lampy stroboskopowej oraz sprawdzić działanie regulatora przepustnicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum citroen c5’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum citroen c5’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Długotrwałe użytkowanie samochodu zależy w głównej mierze Od prawidłowej jego obsługi i eksploatacji. Pod pojęciem prawidłowej obsługi rozumie się nie tylko terminowe i zgodne ze wskazówkami wytwórni wykonywanie wszystkich czynności smarowniczych, regułacyjnych i kontrolnych, ale również stosowanie właściwych olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych.Skomplikowane mechanizmy samochodu wymagają stosowania odpowiednich olejów i smarów, które zapewniają zmniejszenie tarcia, odprowadzanie ciepła, uszczelnianie luzów itp. W związku z tym właściwości olejów i smarów oraz płynów eksploatacyjnych są dostosowane do określonej konstrukcji zespołów i mechanizmów samochodu. Stosowanie innych niż zalecane przez wytwórnię samochodów olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych jest zabronione, gdyż powoduje uszkodzenie lub przedwczesne zużycie odpowiednich zespołów lub mechanizmów.

Każdy użytkownik samochodu powinien dokładnie znać rozmieszczenie wszystkich tych punktów. Zaznajomienie się ze schematem smarowania potrzebne jest nie tylko do samodzielnej obsługi, lecz również umożliwia sprawdzenie prawidłowości pracy stacji obsługi, szczególnie nieautoryzowanej przez Wytwórnię VW. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum citroen c5’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wytwórnia VW pozwala na jazdę z przyczepą hamowaną o max. ciężarze 500 kG, z przyczepą niehamowaną o max. ciężarze 400 kG oraz z przyczepą campingową lub do przewozu łodzi i szybowców hamowaną o max. ciężarze 650 kG. Nacisk dyszla przyczepy na sworzeń kulisty zaczepu może wynosić max 40 kG. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forum citroen c5’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Na drogach przeznaczonych do ruchu szybkiego ruch pojazdów powolnych hamuje szybkość pojazdów szybkich i zmniejsza bezpieczeństwo ruchu. Dlatego też na drogach zarówno o ruchu mieszanym o znacznej intensywności, jak również na drogach o ruchu mieszanym, przeznaczonych do ruchu szybkich pojazdów samochodowych, stosujemy w celu regulacji ruchu specjalne przekroje poprzeczne dróg. Przekroje te są skonstruowane w ten sposób, że ruch pojazdów szybkich jest wydzielony na specjalne pasy 5 , natomiast ruch lokalny, przede wszystkim pojazdów powolnych, wydziela się również na specjalne pasy 4, a ruch dla pieszych na pasy 1. W ten sposób wszystkie te ruchy, nie przeszkadzając sobie wzajemnie, w sposób najbardziej racjonalny spełniają swoje zadania, a przelotność drogi jest największa. Ruch rowerowy również powinien być wydzielony na specjalnie dla niego przeznaczone pasy 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »