Citroen serwis – warszawa, bydgoszcz, kielce, wrocław, lublin
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘olx citroen c3’

Prądnica i regulator prądnicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Samochody VW wyposażone są w prądnice prądu stałego o mocy 180 W z samoczynnymi regulatorami. Stosowane są prądnice BOSCH LI/REG 180/2500 FL lub VW 111 903 021 F oraz regulatory BOSCH RS/TAA 180/6/4 lub VW 113 903 801 C. Przełożenie między wałem korbowym a prądnicą wynosi 1 : 1,8. Do sierpnia 1966 r. regulator był umieszczony bezpośrednio na pradnicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx citroen c3’

Prądnica i regulator prądnicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Poziom elektrolitu obniża się w czasie ładowania akumulatora przede wszystkim wskutek chemicznego rozpadu wody, która jest składnikiem elektrolitu. W mniejszym stopniu z powodu parowania. Dlatego też częstotliwość uzupełniania elektrolitu uzależniona jest nie tylko od pory roku, ale również od warunków jazdy. Wskutek długotrwałej jazdy w dzień, bez konieczności korzystania z oświetlenia i innych odbiorników prądu następuje bardzo intensywne ładowanie akumulatora, a więc konieczne jest częstsze dolewanie wody destylowanej. W lecie podczas upałów zaleca się co tydzień sprawdzać poziom elektrolitu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx citroen c3’

Prądnica i regulator prądnicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Samochody z instalacją 6 V mają akumulatory o pojemności 66 Ah, natomiast samochody z instalacją 12 V — o pojemności 36 Ah. Akumulator umieszczony jest z prawej strony pod tylnym siedzeniem. Akumulator 6 V ma blaszaną pokrywę zamykaną taśmą stalową z zaciskiem. W samochodach produkowanych do 1963 r. zacisk zamykany był przy podłodze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx citroen c3’

Prądnica i regulator prądnicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Do grudnia 1953 r. rozdzielacze zapłonu były wyposażone w odśrodkowe regulatory wyprzedzenia zapłonu. Od stycznia 1954 r. do lipca 1960 r. aparaty zapłonowe miały odśrodkowe i podciśnieniowe regulatory wyprzedzenia zapłonu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx citroen c3’

Prądnica i regulator prądnicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Żuraw samochodowy K-32 produkcji radzieckiej na podwoziu samochodu ZIS-150 przy większym obciążeniu może pracować tylko po uprzednim podparciu na czterech wspornikach. Mechanizmy żurawia są sterowane mechanicznie i napędzane silnikiem samochodowym przez przekładnie. Żuraw samochodowy produkcji radzieckiej z silnikiem wysokoprężnym JAZ-204 przy obciążeniu ładunkiem ponad 2 T wymaga w czasie pracy podparcia. Przy ładunkach do 2 T i najwyższym położeniu wysięgnika żuraw może przewozić ładunki. Mechanizmy żurawia mają sterowanie mechaniczna i są napędzane silnikiem samochodowym przez przekładnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx citroen c3’

Prądnica i regulator prądnicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Obsługę skrapiarki stanowią 2 osoby, tj kierowca samochodu oraz operator. Wydajność skrapiarek jest bardzo duża i przede wszystkim zależy od odległości pomiędzy stałym zbiornikiem z bitumem i miejscem pracy, oprócz tego wydajność zależy od czasu napełnienia zbiornika i czasu wylewu oraz różnych czynności przygotowawczych. Czas jednego cyklu produkcyjnego skrapiarki w godzinach można określić na podstawie wzoru: t = t1 + t2 gdzie: t1 – czas w godzinach potrzebny na napełnienie zbiornika skrapiarki, teoretycznie 10 – 15 minut, praktycznie około 30 minut, L – odległość przejazdu skrapiarki w km, Vi – szybkość w km/godz przejazdu do miejsca pracy skrapiarki wraz z bitumem, zwykle 20 – 25 km/godzi, V2 – szybkość w km/godz przejazdu opróżnionej skrapiarki do bazy bitumu, zwykle 30 – 40 km/godz, t2 – czas w godzinach potrzebny na opróżnienie zbiornika skrapiarki z bitumu przy podstawowym procesie robót, zależny od wydajności pompy zwykle czas ten wynosi 5 – 10 minut, a przy ręcznych rozpylaczach 3 – 4 godziny ts – czas w godzinach zużywany na czynności na terenie bazy i na miejscu skrapiania, zwykle 10 – 15 minut. Wydajność skrapiarki w litrach na zmianę można określić ze wzoru gdzie: G =8 X 60 X Oh a Ob – objętość użytkowa zbiornika skrapiarki w l, a – współczynnik wykorzystania dnia pracy, zwykle 0,85 do 0,9, t -. czas jednego cyklu roboczego w minutach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx citroen c3’

Prądnica i regulator prądnicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Osprzętem żurawia może być hak, chwytak szczękowy. Specjalne żurawie na podwoziach gąsiennicowych zaliczane są da maszyn innego typu, dlatego też nie są w tej pracy opisane. Samochodowe kruszarki kamienia. Samochodowe kruszarki kamienia są ta przewoźne zespoły maszyn da przeróbki surowca skalnego na kruszywa. Komplet zespołu przeróbczego składa się zwykle z dwóch jednostek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »