Citroen – wynajem samochodów
Wynajem samochodów citroen i innych marek. Warszawa, kraków Poznań Gdańsk

Posts Tagged ‘pasy napędowe’

Poziom elektrolitu

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Poziom elektrolitu obniża się w czasie ładowania akumulatora przede wszystkim wskutek chemicznego rozpadu wody, która jest składnikiem elektrolitu. W mniejszym stopniu z powodu parowania. Dlatego też częstotliwość uzupełniania elektrolitu uzależniona jest nie tylko od pory roku, ale również od warunków jazdy. Wskutek długotrwałej jazdy w dzień, bez konieczności korzystania z oświetlenia i innych odbiorników prądu następuje bardzo intensywne ładowanie akumulatora, a więc konieczne jest częstsze dolewanie wody destylowanej. W lecie podczas upałów zaleca się co tydzień sprawdzać poziom elektrolitu. Nie należy jednak dolewać więcej wody niż jest to niezbędne, gdyż wskutek zbyt wysokiego poziomu elektrolit może w czasie jazdy wyciekać i powodować poważne szkody. Końcówki biegunowe i zaciski przewodów należy utrzymywać w czystości i smarować-je czystą wazeliną. Połączenie przewodu z masą powinno być trwałe i metalicznie czyste. Jeżeli samochód nie jest eksploatowany przez dłuższy czas, akumulator ulega samorozładowaniu. Należy go wówczas doładować z obcego źródła co 4 tygodnie. [hasła pokrewne: bidony rowerowe, mycie podjazdów, pasy napędowe c ] Do tego celu nadaje się przenośny prostownik, który można włączyć w gniazdo wtykowe instalacji 220 V. Jeżeli akumulator nie będzie doładowywany okresowo, to może nastąpić nieodwracalne uszkodzenie jego płyt. W miarę obniżania się temperatury otoczenia akumulator traci swą pojemność, przy czym utrata pojemności jest tym większa, im mniejszy jest stopień naładowania akumulatora. Elektrolit w całkowicie naładowanym akumulatorze zamarza w temperaturze —630C. ale w akumulatorze naładowanym tylko w 500/0 — zamarza już w temperaturze — 230C. Oprócz tego w zimie akumulator jest znacznie bardziej obciążony niż w innych porach roku. Niezależnie od większego poboru prądu podczas uruchamiania zimnego silnika, w zimie dłużej jest włączone oświetlenie i inne odbiorniki prądu. Pojemność akumulatora wówczas stale maleje, gdyż prądnica nie zdołała go dostatecznie naładować. Dlatego też szczególnie w zimie, gdy samochód eksploatowany jest na krótkich odcinkach w mieście, wskazane jest codzienne doładowywanie akumulatora z obcego źródła. W przypadku niespodziewanego uszkodzenia prądnicy w drodze można przez pewien czas jechać, korzystając jedynie z akumulatora. Jechać można, oczywiście tym dłużej, im bardziej jest naładowany akumulator oraz im mniej jest włączonych odbiorników prądu. Należy zwrócić szczególną uwagę, że najwięcej prądu pobiera rozrusznik. Jednorazowy pobór prądu wynosi 800+3000 W. Akumulator może więc zostać całkowicie wyładowany po 30 uruchomieniach trwających po 10 sekund. Dlatego też w przypadku uszkodzenia prądnicy należy szczególnie rzadko korzystać z rozrusznika. W razie konieczności samochód można uruchomić przez popchnięcie przy włączonym zapłonie i następnie włączeniu II biegu. W akumulatorze w żadnym przypadku nie wolno zwierać końcówek biegunowych. Wskutek zwarcia akumulator bardzo szybko nagrzewa się i jego obudowa może pęknąć. Oprócz tego iskry mogą zapalić gaz łatwopalny i spowodować wybuch.

Comments Off

Posts Tagged ‘pasy napędowe’

Poziom elektrolitu

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Samochody z instalacją 6 V mają akumulatory o pojemności 66 Ah, natomiast samochody z instalacją 12 V — o pojemności 36 Ah. Akumulator umieszczony jest z prawej strony pod tylnym siedzeniem. Akumulator 6 V ma blaszaną pokrywę zamykaną taśmą stalową z zaciskiem. W samochodach produkowanych do 1963 r. zacisk zamykany był przy podłodze. W celu odpięcia zatrzasku trzeba było wyjąć pionową przegrodę pod tylnym siedzeniem. Następnie zacisk umieszczono pośrodku pokrywy. Aby uzyskać dostęp do akumulatora, trzeba wyjąć tylne siedzenie, odpiąć zacisk i zdjąć pokrywę. Po wykręceniu trzech korków zamykających otwory wlewowe można sprawdzić poziom elektrolitu. Można również sprawdzić napięcie poszczególnych ogniw woltomierzem widełkowym. Nakrętki zacisków odkręca się kluczem płaskim 14 mm. Gruby miedziany przewód bez izolacji łączy akumulator z masą, a drugi przewód jest prądowy. Akumulator 12 V 36 Ah również jest umieszczony z prawej strony pod tylnym siedzeniem. Dostęp do tego akumulatora jest łatwiejszy, gdyż nie ma on blaszanej pokrywy zamykanej taśmą stalową z zaciskiem. Pomiar napięcia woltomierzem widełkowym powinien trwać 10+15 sekund. W pełni sprawne i naładowane ogniwo powinno mieć napięcie powyżej 2 V. Jeżeli napięcie ogniwa jest niższe niż 1,75 V, świadczy to o jego uszkodzeniu lub całkowitym rozładowaniu. Różnica napięć poszczególnych ogniw nie powinna przekraczać 0,2 V. [hasła pokrewne: bidony rowerowe, mycie podjazdów, pasy napędowe ] W akumulatorach od 1967 r. nie ha możliwości sprawdzenia napięcia poszczególnych ogniw. Stan naładowania akumulatora można określić przez pomiar gęstości elektrolitu za pomocą areometru. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, ciężar właściwy elektrolitu powinien wynosić 1,285, co odpowiada 32 0 C. Jeżeli ciężar właściwy elektrolitu wynosi 1,230 (27 0 C), to akumulator jest naładowany tylko w 75%. Ciężar właściwy elektrolitu 1,142 (18 0 C) Świadczy o naładowaniu akumulatora w 25%. Szybkie uruchomienie silnika, zwłaszcza zimnego, zależy w znacznym stopniu od stanu akumulatora. Dlatego też akumulator powinien być regularnie konserwowany i obsługiwany przez użytkownika, a w razie potrzeby przekazywany do odpowiedniej kontroli obsługi w specjalistycznym warsztacie elektrotechnicznym. Przystępując do sprawdzania poziomu elektrolitu należy wykręcić korki i w razie potrzeby oczyścić w nich otwory wentylacyjne. Poziom elektrolitu powinien znajdować się nieco powyżej płyt. Dlatego lustro elektrolitu należy zawsze utrzymywać na poziomie kreski kontrolnej. Zależnie od budowy akumulatora elektrolitem musi być przykryte dno studzienki wlewowej lub gniazdo wskaźnika poziomu, wznoszące się bezpośrednio nad płytami. Jeżeli poziom elektrolitu jest zbyt niski, a obudowa akumulatora nie jest pęknięta, co mogłoby spowodować jego wyciek, to dolewa się wyłącznie wody destylowanej.

Comments Off

« Previous Entries