Citroen serwis – warszawa, bydgoszcz, kielce, wrocław, lublin
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘salon citroen bydgoszcz’

Pompa paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Obsługa pompy paliwa polega na Okresowym czyszczeniu jej siatkowego filtru. Filtr należy oczyścić po przebiegu pierwszych 1000 km, a następnie co 10 000 km przebiegu. W celu wymiany przepony należy wykręcić wkrętakiem sześć wkrętów znajdujących się na obwodzie pompy. Wówczas można zdjąć górną część pompy. Przepona rzadko ulega uszkodzeniu wskutek zużycia eksploatacyjnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘salon citroen bydgoszcz’

Pompa paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Z dolnej części filtru należy usunąć zanieczyszczony olej, przemyć ją nieetylizowaną benzyną, osuszyć i wlać świeży olej. Po przebiegu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów zanieczyszczeniu ulega również górna część filtru. Wówczas należy ją oczyścić, lecz bez jakichkolwiek prób rozbierania tej części — tylko w miejscach dostępnych. Zanieczyszczenia ze szczelin najlepiej wyskrobać kawałkiem drewna. Przy okazji wymiany oleju w filtrze należy nasmarować kilkoma kroplami tego samego oleju oś przesłony wlotu powietrza oraz sprawdzić, czy obraca się ona bez zacięć i zbytniego luzu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘salon citroen bydgoszcz’

Pompa paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Niektórzy kierowcy wyłączają samoczynne urządzenie rozruchowe i zakładają cięgło do ręcznego sterowania przepustnicą rozruchową, uzasadniając to mniejszym zużyciem paliwa. Teoretycznie istnieje możliwość niewielkiej oszczędności paliwa przez wprowadzenie takiej zmiany. Jednak po każdorazowym uruchomieniu silnika kierowca musiałby pamiętać o konieczności stopniowego otwierania przepustnicy rozruchowej w miarę nagrzewania się silnika. Oszczędność paliwa staje się wówczas problematyczna (zależy od doświadczenia i stałego czuwania kierowcy) a straty wynikające z nieprawidłowego posługiwania się przepustnicą rozruchową mogą być bardzo duże. Nie warto więc wprowadzać tego typu „udoskonaleń”. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘salon citroen bydgoszcz’

Pompa paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Samochody VW są wyposażone w mechaniczną, czterobiegową skrzynkę biegów zblokowaną z przekładnią główną. W zależności od wykonania zsynchronizowane są biegi II, III i IV lub wszystkie biegi jazdy do przodu. Koła ze skośnymi zębami, stale zazębione, zapewniają cichą pracę przekładni. Wsteczny bieg włącza się przez przesunięcie koła przesuwnego z zębami ostymi. Koło przenosi napęd z wałka pośredniego na główny, powodując zmianę kierunku obrotów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘salon citroen bydgoszcz’

Pompa paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Praktycznie interesuje nas z jaką szybkością należy jechać skrapiarką, aby dla założonej szerokości skrapiania uzyskać założoną ilość zużycia bitumu na m2 nawierzchni. Dla każdej skrapiarki należy opracować według powyższego wzoru tablice podające szybkość dla różnych G, 1 i p. Ze względu na wbudowanie licznika w samochodzie szybkości jazdy należy podawać w km/godz, tj. otrzymane wyniki w minutę należy pomnożyć przez 0,06. Kolejne czynności związane z użyciem skrapiarki polegają na napełnieniu zbiornika – cysterny podgrzanym bitumem przez górny otwór włazowy lub przez przepompowania bitumu ze zbiornika stałego za pomocą pompy i węży. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘salon citroen bydgoszcz’

Pompa paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Obsługę skrapiarki stanowią 2 osoby, tj kierowca samochodu oraz operator. Wydajność skrapiarek jest bardzo duża i przede wszystkim zależy od odległości pomiędzy stałym zbiornikiem z bitumem i miejscem pracy, oprócz tego wydajność zależy od czasu napełnienia zbiornika i czasu wylewu oraz różnych czynności przygotowawczych. Czas jednego cyklu produkcyjnego skrapiarki w godzinach można określić na podstawie wzoru: t = t1 + t2 gdzie: t1 – czas w godzinach potrzebny na napełnienie zbiornika skrapiarki, teoretycznie 10 – 15 minut, praktycznie około 30 minut, L – odległość przejazdu skrapiarki w km, Vi – szybkość w km/godz przejazdu do miejsca pracy skrapiarki wraz z bitumem, zwykle 20 – 25 km/godzi, V2 – szybkość w km/godz przejazdu opróżnionej skrapiarki do bazy bitumu, zwykle 30 – 40 km/godz, t2 – czas w godzinach potrzebny na opróżnienie zbiornika skrapiarki z bitumu przy podstawowym procesie robót, zależny od wydajności pompy zwykle czas ten wynosi 5 – 10 minut, a przy ręcznych rozpylaczach 3 – 4 godziny ts – czas w godzinach zużywany na czynności na terenie bazy i na miejscu skrapiania, zwykle 10 – 15 minut. Wydajność skrapiarki w litrach na zmianę można określić ze wzoru gdzie: G =8 X 60 X Oh a Ob – objętość użytkowa zbiornika skrapiarki w l, a – współczynnik wykorzystania dnia pracy, zwykle 0,85 do 0,9, t -. czas jednego cyklu roboczego w minutach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »