citroen serwis warszawa
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘transport ponadgabarytowy’

Jazda na śliskiej nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

W celu uniknięcia poślizgu na zaśnieżonej, oblodzonej lub zabłoconej jezdni należy dążyć do zmniejszenia siły napędowej i jednocześnie do zwiększenia siły przyczepności. Zmniejszenie siły napędowej można uzyskać przez: powolne ruszanie z miejsca na drugim biegu, jazdę ze Średnią prędkością obrotową silnika i bardzo powolne rozpędzanie samochodu podczas zmiany biegów. Siłę przyczepności można zwiększyć przez: stosowanie opon M + S z kolcami, założenie łańcuchów przeciwślizgowych, podsypanie pod koła napędowe piasku, podłożenie desek lub drabinek sznurowych oraz zwiększenie nacisku kół na jezdnię. Jeszcze trudniejsza jest jazda i ruszanie z miejsca na miękkiej nawierzchni. Na piasku, śniegu, rozmokłej łące lub glinie zwykle bieżnik obracającej się opony przesuwa miękkie podłoże i koła zagłębiając się nie toczą się do przodu. Nie można dopuścić do zbytniego zagłębienia się kół, gdyż wówczas podwozie samochodu oprze się o nawierzchnię i wyjechanie bez pomocy z zewnątrz będzie niemożliwe. ostrożnego i powolnego ruszania z miejsca koła napędowe zaczną się ślizgać, należy zaniechać dalszych prób i podłożyć pod koła deski, gałęzie, kamienie lub szmaty. [podobne: mechanika samochodowa kraków, serwis Skoda, transport ponadgabarytowy ] Późną jesienią lub w zimie na drogach poza miastem trzeba jechać szczególnie ostrożnie na odcinkach zalesionych. Wskutek większej wilgotności i zacienienia lód utrzymuje się tam nawet w słoneczny dzień, gdy odkryta droga jest sucha. Niebezpieczny jest również przejazd przez wiadukty i mosty, na których szybciej powstaje i dłużej utrzymuje się powłoka lodu.

Jazda w nocy jest dla kierowcy bardziej męcząca niż jazda w dzień, niekiedy jednak bywa koniecznością. Zdarza się również, zwłaszcza latem, że kierowca celowo wybiera nocną jazdę, chcąc uniknąć upału i dużego nasilenia ruchu w dzień. Cechą szczególną nocnej jazdy jest gorsza niż w dzień widoczność nawet na ulicach dobrze oświetlonych. Na drogach poza obrębem miast i osiedli widoczność zmniejsza się jeszcze bardziej, a dodatkowo powstaje niebezpieczeństwo olśniewania przez reflektory samochodów jadących z przeciwnej strony. Mniejsza widoczność powoduje konieczność zmniejszenia prędkości jazdy. Nieprzestrzeganie tej zasady staje się często przyczyną wypadków drogowych. Na podstawie statystyki wypadków drogowych stwierdzono, Że mimo znacznego zmniejszenia nasilenia ruchu w nocy liczba wypadków nie jest mniejsza niż w dzień. Dlatego też kierowca powinien pamiętać, że wybór bezpiecznej prędkości uwarunkowany jest możliwością zatrzymania się przed przeszkodą w zakresie ograniczonego pola widzenia.

Comments Off

Posts Tagged ‘transport ponadgabarytowy’

Jazda na śliskiej nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Gwałtowne hamowanie może spowodować zarzucenie samochodu w następujących przypadkach:

— na śliskiej nawierzchni, w szczególności przy skręconych kołach, — na nierównej drodze, gdy wskutek nierówności występują dodatkowe siły boczne (uderzenia) działające na koła;

— na mokrej lub śliskiej nawierzchni, wskutek nagłego przyspieszenia;

— na zakrętach, wskutek występowania siły odśrodkowej przy skręceniu kół przednich;

— na stromych zjazdach, gdy obciążenie tylnej osi znacznie zmniejsza się.

Do podstawowych zasad umożliwiających uniknięcie zarzucenia w trudnych warunkach drogowych należą: powolne zmniejszanie prędkości z wykorzystaniem hamującego działania silnika, unikanie gwałtownych ruchów kierownicą oraz gwałtownego hamowania i przyspieszenia. [więcej w: mechanika samochodowa kraków, serwis Skoda, transport ponadgabarytowy ]

Samochód może poruszać się po drodze jedynie wówczas, gdy siła przyczepności między kołami napędowymi a nawierzchnią drogi jest większa niż siła napędowa. Gdy siła przyczepności jest mniejsza, koła napędowe zaczynają się ślizgać. Dzieje się tak najczęściej na drogach pokrytych rozmokłą gliną, rzadkim błotem lub Oblodzonych. Mówimy wówczas, Że współczynnik przyczepności między oponą i powierzchnią drogi jest bardzo mały. Współczynniki przyczepności, wyznaczone doświadczalnie, zmieniają się w bardzo szerokim zakresie w zależności nie tylko od rodzaju nawierzchni, ale i od jej stanu. Współczynnik ten na suchej nawierzchni asfaltowo-betonowej wynosi 0,9, ale na mokrej tylko 0,5, na drodze oblodzonej 0,2, a na rzadkim błocie tylko 0,06. Oprócz tego współczynnik przyczepności maleje wraz ze wzrostem prędkości jazdy. Przy wzroście prędkości z 10 do 80 km/h na wilgotnej nawierzchni asfaltowo-betonowej współczynnik przyczepności maleje dwukrotnie, a na suchej tylko 0 180/0. Przy czym, jak widać z wykresu, najbardziej niebezpieczna (Śliska) jest wilgotna nawierzchnia drogi, zroszona deszczem, kiedy pierwsze krople zmieszane z kurzem tworzą lepką masę.

Comments Off

« Previous Entries