citroen serwis warszawa
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘transport ponadnormatywny’

O świecach, które nie świecą

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Wiemy z opisu działania silnika, że pod koniec suwu sprężania następuje zapłon mieszanki paliwowej. Do wywołania zapłonu konieczna jest iskra elektryczna; wytwarza ją układ zapłonowy, w którego skład wchodzą: świeca zapłonowa, cewka zapłonowa, przerywacz, wyłącznik zapłonu (oraz ew. rozdzielacz zapłonu). Świeca zapłonowa zapala mieszankę znajdującą się w komorze sprężania dzięki iskrze przeskakującej między elektrodami. Prąd wysokiego napięcia, potrzebny do wytworzenia iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej, można uzyskać przez przekształcenie niskiego napięcia prądu zasilającego instalację (12 V) na wysokie napięcie 15 000 V na zasadzie indukcji w urządzeniu, działającym podobnie jak transformator. Na żelaznej ramie nawinięte są dwa uzwojenia izolowanego drutu (przewodu). Uzwojenie pierwotne 2 ma kilka zwojów grubego drutu, a uzwojenie wtórne kilka tysięcy zwojów cienkiego drutu. Prąd przepływający w uzwojeniu pierwotnym z akumulatora po zamknięciu wyłącznika ulega wahaniom (zanikaniu i narastaniu) wskutek rozwierających się styków przerywacza. Zjawisko to wywołuje w uzwojeniu wtórnym (na zasadzie indukcji elektromagnetycznej) przepływ prądu. Napięcie prądu elektrycznego w uzwojeniu wtórnym będzie w przybliżeniu tyle razy większe, ile razy więcej zwojów ma uzwojenie wtórne w stosunku do uzwojenia pierwotnego. Osiąga ono wartość do kilkunastu tysięcy woltów. Ten prąd wysokiego napięcia płynie przez przewód do świecy zapłonowej 9, przeskakuje jako iskra elektryczna między elektrodami świecy i zapala mieszankę. Środkowa elektroda 10 oprawiona jest w porcelanowy izolator, natomiast boczna elektroda połączona jest z korpusem świecy i łączy się z masą samochodu. W miejsce transformatora w teoretycznym układzie zapłonowym zastosowano cewkę zapłonową. Miejsce wyłącznika zajmuje wyłącznik zapłonu, czyli popularna stacyjka włączana kluczykiem. Wahania prądu w uzwojeniu pierwotnym powoduje przerywacz, sterowany krzywką, napędzaną za pośrednictwem przekładni od wału korbowego silnika. Krzywka obracając się unosi styk ruchomy przerywacza i powoduje zanik prądu. Aby zapobiec iskrzeniu styków przerywacza, równolegle pomiędzy styki włączony jest specjalny kondensator. [Zobacz tez: transport ponadnormatywny, citroen, serwis Fiat]

Comments Off

Posts Tagged ‘transport ponadnormatywny’

O świecach, które nie świecą

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

W celu przyspieszenia procesu wytwarzania w fabryce uruchamia się oddzielne linie produkcyjne, które zaopatrywane są w sposób ciągły z centralnego magazynu części i materiałów. Różne linie produkcyjne wytwarzają różne zespoły, z których następnie składa się samochód. Silnik samochodu, który jest najbardziej skomplikowanym zespołem, jest produkowany na dwóch równoległych liniach montażowych 1 i 2. Równolegle pracujące linie montażowe stosuje się wtedy, kiedy czas montażu danego zespołu jest dłuższy niż zespołów pozostałych. Jeżeli np. pozostałe linie montują co 10 minut jeden gotowy zespół, a linia montażu silnika potrzebuje 20 minut na wykonanie jednego silnika, muszą pracować dwie równoległe linie silnikowe. W ten sposób na przemian z każdej linii otrzymamy co 10 minut jeden silnik, co będzie zgodne z cyklem produkcji pozostałych zespołów. Silnik samochodowy po całkowitym zmontowaniu jest ustawiany na specjalnym stanowisku 3 i uruchamiany. Na uruchomionym silniku wykonuje się regulacje, wyważanie układu korbowego itp. Gotowy i wypróbowany silnik przesuwany jest do punktu 4 gdzie zostaje połączony ze skrzynką biegów, przekładnią główną i zawieszeniem kół tylnych. Skrzynka biegów została zmontowana na linii 5 i połączona w jeden zespół z układem napędowym na linii 6. Na taśmie produkcyjnej 7 montowane jest zawieszenie kół przednich wraz z mechanizmem kierowniczym. [podobne: transport ponadnormatywny, citroen, serwis Fiat ] Na linii 8 przeprowadza się regulację ustawienia zwrotnic i osi kół przednich. Następnie kompletne zawieszenie kół przednich przechodzi na linię 9, gdzie ustawiane jest na przemian z gotowym zespołem zawieszenia napędzanych kół tylnych. Pozostawmy na chwilę kompletnie zmontowane zespoły podwozia wraz z silnikiem na żółtej linii montażowej, a przyjrzyjmy się zielonej linii montażu nadwozia. Poszczególne części i elementy nadwozia wytwarzane są w oddzielnym wydziale fabryki — w hali pras. Na ogromnych prasach, pod naciskiem kilkuset ton, ze specjalnej blachy tłoczone i wycinane są poszczególne części nadwozia. Posługując się elektrycznymi zgrzewarkami, pracownicy budują kolejno na liniach 10 i 11 szkielet nadwozia. Jest on następnie zanurzany w specjalnej kąpieli zabezpieczającej przed rdzewieniem, a następnie lakierowany i suszony w kabinach 12. W tym samym czasie na linii 13 montowane są drzwi nadwozia oraz kompletne pokrywy bagażnika i silnika. Pomalowane i wykończone drzwi i pokrywy wmontowywane są do pomalowanego i wysuszonego nadwozia na linii 14. Siedzenia i oparcia, wykonane całkowicie na linii 15, wstawiane są do nadwozia dopiero po wykonaniu obić tapicerskich wnętrza nadwozia i wykończeniu tablicy rozdzielczej na linii 16.

Comments Off

« Previous Entries