Citroen – wynajem samochodów
Wynajem samochodów citroen i innych marek. Warszawa, kraków Poznań Gdańsk

Posts Tagged ‘wynajem kontenerów’

Jazda na zakrętach

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Dwukrotne zwiększenie prędkości samochodu powoduje wiec czterokrotny wzrost siły odśrodkowej, czterokrotne zwiększenie prędkości powoduje szesnastokrotny wzrost siły odśrodkowej itd. Natomiast zmiana wielkości promienia łuku, po którym porusza się samochód, jest wprost proporcjonalna do wielkości siły odśrodkowej. Jeżeli na zakręcie jezdnia nie jest pochylona, to sile odśrodkowej, tzn. bocznemu znoszeniu samochodu, przeciwdziała tylko siła przyczepności kół do nawierzchni. Siła ta równa się iloczynowi ciężaru samochodu i współczynnika przyczepności (G • g). Boczne znoszenie samochodu następuje więc wówczas, gdy siła odśrodkowa jest równa lub większa od siły przyczepności kół do jezdni. Przeciwdziałanie bocznemu znoszeniu samochodu przez zwiększenie jego ciężaru nie jest skuteczne, gdyż wzrasta wówczas wprawdzie prędkość samochodu wskutek oderwania się od jezdni jego wewnętrznych kół w stosunku do środka zakrętu. Kiedy koła wewnętrzne odrywają się od jezdni, samochód przewraca się pod działaniem siły odśrodkowej. Na zakręcie działają na samochód w środku jego ciężkości dwie siły: G (ciężar samochodu) i P (siła odśrodkowa). Kierunek wypadkowej tych sił, przecinającej się z jezdnią w punkcie A, określa równowagę poprzeczną samochodu. Wielkość momentu powodującego przewrócenie samochodu na zakręcie wyraża się iloczynem siły Odśrodkowej P przez ramię h. Ramieniem działania siły jest odległość środka ciężkości samochodu do jezdni. [przypisy: przewozy międzynarodowe, wynajem kontenerów, elektronika pojazdowa ]

Prędkość samochodu poruszającego się po krzywiźnie o promieniu R może być tym większa, im większy jest rozstaw kół lub im niżej znajduje się środek ciężkości pojazdu. Jest to szczególnie istotne, gdy samochód ma znacznie obciążony bagażnik dachowy, gdyż zmienia się wówczas odległość środka ciężkości od jezdni. Im wyższy jest ładunek na dachu, tym mniejsza powinna być prędkość zakręcania.Gdy na zakręcie jezdnia jest pochylona, co stosuje się obecnie na wszystkich tzw. drogach szybkiego ruchu, to działająca pionowo siła ciężkości samochodu wywołuje różne co do wielkości reakcje na koła zewnętrzne i wewnętrzne. Jak widać to na rysunku, obciążenie kół wewnętrznych jest większe, dzięki czemu zmniejsza się możliwość odrywania się ich od jezdni. Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu na zakręcie pochylonym jest zatem większa niż na poziomym Boczne znoszenie kół występuje podczas jazdy samochodu na zakrecie lub na pochyłości. Przyczyną tego zjawiska są siły boczne P, prostopadłe do płaszczyzn obrotu kół i występujące w miejscach zetknięcia się kół z jezdnią. Opona ulega poprzecznym odkształceniom prężystym. Miejsce przylegania do nawierzchni każdego z elementów bieżnika zaczynającego sie stykać z nawierzchnią przesuwa się w bok względem obciążenia koła, znoszenia kół tylnych i przednich promień skrętu samochodu jest większy lub mniejszy, niż wynikający teoretycznie ze średniego kąta skręcenia jego kół przednich. Okoliczność ta ma istotny wpływ na własności ruchowe samochodu. W związku z tym wśród ogółu pojazdów samochodowych rozróżnia się dwie podstawowe odmiany samochody nadsterowne i podsterowne.

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem kontenerów’

Jazda na zakrętach

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Hamując silnikiem podczas zjeżdżania ze wzniesienia nie należy wyłączać zapłonu. Pedał przyspieszenia powinien być tak ustawiony, jak do pracy silnika na wolnych obrotach. Wyłączenie zapłonu powoduje skraplanie się paliwa na Ściankach cylindrów, które następnie zmywając olej będzie przedostawało się do miski olejowej silnika. Będzie to z kolei powodowało przyspieszone zużycie elementów silnika. W skrajnym przypadku, kiedy zawodzą hamulce, a hamujące działanie silnika okazuje się niedostateczne i samochód coraz bardziej zwiększa prędkość, należy wybrać jak najprędzej taką przeszkodę, która umożliwi stopniowe wytracenie prędkości. Może to być miękki grunt, zaspa śnieżna, pryzma piasku lub cienkie młode drzewka. Spowoduje to uszkodzenia, ale niezupełne rozbicie. [przypisy: przewozy międzynarodowe, wynajem kontenerów, elektronika pojazdowa ]

Jadąc w górach należy zawsze trzymać się jak najbliżej prawej strony jezdni. Dotyczy to szczególnie zakrętów, na których widoczność jest zwykle bardzo ograniczona. Wymijanie pojazdów powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Przede wszystkim należy zwolnić lub nawet zatrzymać się, a następnie zjechać jak najdalej na prawą stronę, przy czym zgodnie z przepisami powinien to uczynić kierujący pojazdem jadącym z góry. Wyprzedzać jakikolwiek pojazd można tylko na prostym odcinku dobrze widocznej i odpowiednio szerokiej drogi. W przypadku spotkania się pojazdów na tak wąskiej drodze, że nie mogą się one minąć, obowiązuje zasada pierwszeństwa pojazdu jadącego z góry. Jest to tym uzasadnione, że zawsze łatwiej jest cofnąć samochód w dół niż pod górę. Cofanie samochodu powinno odbywać się z włączonym biegiem wstecznym.

Podczas przechodzenia samochodu z jazdy po prostej na zakręt siły odśrodkowa i bezwładności mają jednakowy kierunek i sumują się. W związku z tym prędkość jazdy należy zmniejszyć. Podczas jazdy na zakręcie o stałym promieniu na samochód działa tylko siła odśrodkowa. Wówczas należy jechać ze stałą prędkością lub można ją zwiększać w bardzo nieznacznym stopniu. Podczas przechodzenia samochodu z jazdy po łuku na prostą na samochód działa siła odśrodkowa, której wielkość zmniejsza się do wielkości siły bezwładności. Wówczas prędkość samochodu można zwiększać. Siła odśrodkowa dąży do przesunięcia samochodu na zewnątrz od środka łuku zakrętu. Wielkość tej siły zależy od ciężaru samochodu, promienia krzywizny i kwadratu prędkości. Przy niezmiennym ciężarze samochodu siła odśrodkowa będzie tym większa, im mniejszy będzie promień krzywizny i większa prędkość samochodu (zależność kwadratowa). Dlatego właśnie przy dużej prędkości niebezpieczne są ostre zakręty, chociażby np. objechanie niewielkiej przeszkody na drodze.

Comments Off

« Previous Entries