Citroen – wynajem samochodów
Wynajem samochodów citroen i innych marek. Warszawa, kraków Poznań Gdańsk

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Tylne zawieszenie i amortyzatory

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Tylne zawieszenie jest niezależne, most napędowy wahliwy i wahacze wzdłużne. Resorowanie na poprzecznych okrągłych drążkach skrętnych i amortyzatorach teleskopowych. Od sierpnia 1966 r. w modelach VW 1300 i VW 1500 wprowadzono drążek wyrównawczy w tylnym zawieszeniu, aby zmniejszyć przechył pojazdu na zakręcie. W związku z tym zastosowano bardziej elastyczne drążki skrętne. Zmieniono średnicę drążka skretnego na 21 mm. Rozstaw kół tylnej osi zwiększono 0 58 mm, do 1380 mm. Łożyska tylnych kół są smarowane olejem znajdującym się w skrzynce biegów i przekładni głównej. Tylko w samochodach VW z automatyczną skrzynką biegów i w nowszych samochodach z wahaczami skośnymi konieczne jest smarowanie łożysk tylnych kół w takich samych okresach, jak przednich kół. W przypadku uszkodzenia gumowej osłony przegubu tylnej osi następuje wyciek oleju, wskutek czego może nastąpić uszkodzenie zespołu napędowego. Gumową osłonę należy bezwzględnie wymienić, a ubytek oleju uzupełnić. Oryginalna osłona stanowi zamknięty pierścień i założenie jej wymaga częściowego demontażu tylnej osi. Demontażu można uniknąć, zakładając osłonę przeciętą wzdłużnie i skręcaną śrubami z nakrętkami. [więcej w: wynajem samochodów gdańsk, skoki spadochronowe, wynajem samochodów ] Osłony takie sprzedawane są jako części zamienne. Zużyte lub uszkodzone amortyzatory wpływają ujemnie nie tylko na komfort jazdy ale również na stateczność i kierowalność samochodu. Oprócz tego brak odpowiedniego resorowania w przednim zawieszeniu powoduje szybsze zużycie elementów układu kierowniczego. Dlatego też podczas obsługi samochodu należy również sprawdzać stan amortyzatorów. Amortyzatory sprawdza się najpierw przez oględziny zewnętrzne głady wycieku płynu Świadczą o uszkodzeniu, wskutek czego amortyzator, nie tłumi drgań lub tłumi je w nieznacznym stopniu. Następnie, naciskając kolejno na błotniki, należy rozkołysać nadwozie nad każdym kołem. Sprawny amortyzator powinien stłumić rozkołysanie nadwozia po dwóch, a najwyżej trzech wahnięciach.

Amortyzatory w samochodach VW są nierozbieralne i w związku z tym nie są przewidziane do regeneracji. Wprawdzie niektóre warsztaty rzemieślnicze przeprowadzają regenerację tych amortyzatorów, ale praktyka wykazała, że jest to zabieg mało skuteczny i nieopłacalny, gdyż amortyzatory po regeneracji nie wytrzymują zwykle większego przebiegu niż 5000 km. Uszkodzone lub zużyte amortyzatory należy wymieniać na nowe. W samochodach produkowanych przed sierpniem – 1965 r. wymontowanie amortyzatorów nie jest zbyt trudne. Należy jednak przedtem zdjąć koła. gruby i nakrętki amortyzatorów przedniego zawieszenia odkręca się kluczem 17 mm. Do odkręcenia nakrętek mocowania amortyzatorów w tylnym zawieszeniu potrzebny jest jeszcze klucz 19 mm. W samochodach produkowanych od sierpnia 1965 r. wymontowanie amortyzatorów jest trudniejsze, a także potrzebny jest klucz specjalny SW 42. Czynność tę należy więc powierzyć stacji obsługi.

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Tylne zawieszenie i amortyzatory

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Dane regulacyjne przednich kół swobodnych:

— pochylenie sworznia zwrotnicy 4 0 20′

— wyprzedzenie sworznia zwrotnicy 2 0 ± 15′

— zbieżność kół 2+4,5 mm

— pochylenie kół 30′ ± 20′ (od sierpnia 1964 r. W ± 30′).

Przy kołach ściśniętych w przyrządzie: — zbieżność kół 1+3 mm — pochylenie kół 00. Zbieżność przednich kół reguluje się przez obracanie tulei pośredniej na długim poprzecznym drążku kierowniczym. Prawidłowość ustawienia kół należy sprawdzać co 10 000 km przebiegu lub w razie zauważenia nierównomiernego zużywania się bieżnika. Ze względu na konieczność dokładnego ustawienia kół, a w związku z tym posługiwania się odpowiednimi przyrządami czynności te powinna wykonywać odpowiednio wyposażona stacja obsługi. Należy przy tym pamiętać, że nieprawidłowo ustawione koła są przyczyna szybkiego zużywania się opon i utrudniają znacznie prowadzenie samochodu. Od sierpnia 1965 r. przednie zawieszenie ma tylko cztery punkty smarowania. Drążki skrętne należy smarować co 10 000 km przebiegu. Wytwórnia VW zastrzega jednak, że jeżeli samochód przebywa w ciągu roku mniej niż 10 000 km, to należy drążki skrętne przedniego zawieszenia smarować raz na rok. Smarowniczki napełnia się smarem stałym STP za pomocą smarownicy ciśnieniowej. [więcej w: wynajem samochodów gdańsk, skoki spadochronowe, wynajem samochodów ] W samochodach VW produkowanych do sierpnia 1965 r. w przednim zawieszeniu jest osiem punktów smarowania: oprócz omówionych .jeszcze po dwa przy zwrotnicach. Wszystkie smarowniczki przedniego zawieszenia w tych samochodach należy napełniać smarem stałym STP co 2500 km przebiegu, a jeżeli samochód eksploatowany jest w niekorzystnych warunkach terenowych, co 1250 km. Smar w łożyskach piast kół przednich należy wymieniać co 50 000 km przebiegu. Do smarowania łożysk stosuje się smar ŁT-4. Czynność tę należy powierzyć stacji obsługi, gdyż dostęp do łożysk możliwy jest po zdjęciu bębnów hamulcowych, do czego potrzebny jest specjalny Ściągacz. Nakrętki wewnętrzne M18X1,5 łożysk kół należy dokręcać momentem 4 kGm, a nakrętki zabezpieczające M18X1,5 momentem 7,5 kGm. Po przebiegu każdych 10 000 km należy sprawdzić i ewentualnie wyregulować luzy łożysk piast przednich kół. W tym celu należy Odciążyć przednie zawieszenie i poruszać poprzecznie kołami (rys. 2.45). Luz łożysk reguluje się przez dokręcenie wewnętrznej nakrętki regulacyjnej po uprzednim zluzowaniu zewnętrznej nakrętki sześciokątnej (patrz w nowszych modelach — za pomocą nakrętki typu zaciskowego nakrętkę zewnętrzną należy mocno dokręcić, a następnie odkręcić 1/5+1/6 obrotu. Koło powinno obracać się na tyle można było przesuwać wkrętakiem. Czynność regulacji najlepiej powierzyć stacji obsługi, gdyż niewłaściwy luz (powinien być 0,03+0,12 mm) powoduje szybkie zużywanie się łożysk. W razie zauważenia luzów należy je usunąć przez dokręcenie śrub zaciskowych sworzni zwrotnic i sworzni regulacyjnych wahaczy i zwrotnic (nowsze modele samochodów VW nie mają regulacji).

Comments Off

« Previous Entries