Citroen – wynajem samochodów
Wynajem samochodów citroen i innych marek. Warszawa, kraków Poznań Gdańsk

Posts Tagged ‘wyposażenie stajni’

Wymiana oleju

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Z dolnej części filtru należy usunąć zanieczyszczony olej, przemyć ją nieetylizowaną benzyną, osuszyć i wlać świeży olej. Po przebiegu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów zanieczyszczeniu ulega również górna część filtru. Wówczas należy ją oczyścić, lecz bez jakichkolwiek prób rozbierania tej części — tylko w miejscach dostępnych. Zanieczyszczenia ze szczelin najlepiej wyskrobać kawałkiem drewna. Przy okazji wymiany oleju w filtrze należy nasmarować kilkoma kroplami tego samego oleju oś przesłony wlotu powietrza oraz sprawdzić, czy obraca się ona bez zacięć i zbytniego luzu. Trzeba uważać, aby nie zgiąć ramienia, na którym umieszczony jest przeciwciężarek, gdyż naruszyłoby to warunki otwierania i zamykania się przesłony. W temperaturze do + 100C dźwignia przesłony powinna znajdować się w takim położeniu. Wówczas silnik zasysa więcej ciepłego powietrza przewodem 1. Natomiast w temperaturze powyżej + 10 o c wytwórnia zaleca dźwignię 3 założyć na obrzeże przewodu ssącego. Wówczas przesłona będzie otwarta i ułatwiony zostanie dopływ chłodnego powietrza z zewnątrz do silnika. Od sierpnia 1968 r. zastosowano w samochodach VW 1500 nieco zmodernizowany filtr powietrza. Okresy wymiany oleju oraz pojemność filtrów nie uległy zmianie. Zasadnicza różnica polega na zastosowaniu termostatycznego sterowania przesłoną wlotu powietrza. W nowym rozwiązaniu konstrukcyjnym rolę ciężarka spełnia sprężyna 6. Im bardziej rozciąga się sprężyna, tym większy zostaje odsłonięty przelot w króćcu ssącym. Po odkręceniu wkręta można zdjąć sprężynę i wówczas przesłona będzie całkowicie otwarta, co jest szczególnie istotne w lecie.[patrz też: wyposażenie stajni, granulaty tworzyw, hale stalowe ]

W celu wymiany oleju i oczyszczeniu filtru należy go zdjąć z gaźnika. Kolejność czynności jest przy tym następująca:

— przewód odpowietrzania skrzyni korbowej odłączyć od filtru;

— zluzować opaskę zaciskową przewodu doprowadzającego ciepłe powietrze, a sam przewód zdjąć z rurowej końcówki filtru;

— zdjąć zacisk mocujący sprężynę do dźwigni przesłony regulującej dopływ ciepłego powietrza, a sam uchwyt zwiesić swobodnie;

— odkręcić wkrętakiem wkręt na uchwycie pancerza sprężyny i wyciągnąć pancerz;

— odkręcić śrubę mocującą filtr na gaźniku.

Przed założeniem filtru należy sprawdzić, czy przesłona porusza się lekko i bez zacięć. Zakładając filtr należy zwrócić uwagę, aby jego króciec ssący był skierowany równolegle do obudowy, gdyż tylko w tym położeniu można swobodnie wkręcić Śrubę wspornika filtru.

Comments Off

Posts Tagged ‘wyposażenie stajni’

Wymiana oleju

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Niektórzy kierowcy wyłączają samoczynne urządzenie rozruchowe i zakładają cięgło do ręcznego sterowania przepustnicą rozruchową, uzasadniając to mniejszym zużyciem paliwa. Teoretycznie istnieje możliwość niewielkiej oszczędności paliwa przez wprowadzenie takiej zmiany. Jednak po każdorazowym uruchomieniu silnika kierowca musiałby pamiętać o konieczności stopniowego otwierania przepustnicy rozruchowej w miarę nagrzewania się silnika. Oszczędność paliwa staje się wówczas problematyczna (zależy od doświadczenia i stałego czuwania kierowcy) a straty wynikające z nieprawidłowego posługiwania się przepustnicą rozruchową mogą być bardzo duże. Nie warto więc wprowadzać tego typu „udoskonaleń”. Można natomiast w okresie upałów w ogóle wyłączyć samoczynne urządzenie rozruchowe przez Odłączenie przewodu od pokrywy jego obudowy (przewód izolować). Do sierpnia 1966 r. w samochodach VW był stosowany filtr powietrza. Od sierpnia 1966 r. zastosowano filtr ze zmienionym króćcem wlotowym, przy czym w modelu VW 1500 zastosowano podwójny krocieć ssący z dwiema przesłonami wlotu powietrza. Od sierpnia 1968 r. modelu VW 1500, a Od sierpnia 1970 r. modelu VW 1300 zastosowano filtr powietrza z pojedynczym króćcem ssącym i przesłoną powietrza sterowaną za po— mocą termostatu. [patrz też: wyposażenie stajni, granulaty tworzyw, hale stalowe ]

Prawidłowa obsługa filtru powietrza jest sprawą bardzo istotną, gdyż zanieczyszczony filtr powietrza nie tylko obniża moc silnika, lecz może również spowodować przedwczesne zużycie gładzi cylindrów. Kurz zawarty w powietrzu zasysanym do silnika powinien być zatrzymany przez wkład filtrujący, osadzony w górnej części filtru, a następnie wypłukany przez olej znajdujący się w dolnej części filtru. Filtr powietrza, typu mokrego, należy napełniać bez względu na porę roku olejem silnikowym o lepkości SAE 30. Tylko w temperaturze poniżej — 25 o c wytwórnia zaleca olej SAE 10. Do filtrów powietrza VW 1200 i 1300 należy wlewać 0,25 1 oleju, a do filtru vw 1500 — 0,40 1 oleju. Do sierpnia 1965 r. Wytwórnia VW podczas normalnej eksploatacji zalecała wymianę oleju w filtrze powietrza co 5000 km, natomiast w silnikach wyprodukowanych od sierpnia 1965 r. zaleca wymianę oleju w filtrze co 10 000 km. Jeżeli jednak samochód w lecie eksploatowany jest na drogach gruntowych w zakurzonym powietrzu, zaleca się skrócić do połowy okres wymiany oleju i czyszczenia filtru. W szczególnie trudnych warunkach pracy silnika należy sprawdzać filtr codziennie, dbając o to, aby warstwa czystego oleju była nie mniejsza niż o mm.W celu zdjęcia filtru powietrza z gaźnika należy odłączyć od filtru przewody a następnie odkręcić wkrętakiem wkręt mocujący filtr na gaźniku (w nowym typie filtru śrubę z łbem sześciokątnym). Po zdjęciu filtru z gaźnika trzeba odpiąć dwa zatrzaski i zdjąć górną część filtru, którą należy położyć w takim samym położeniu, w jakim znajduje się na podstawie filtru.

 

Comments Off

« Previous Entries