citroen serwis warszawa
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘wypożyczalnia aut gdańsk’

Czyszczenie szyb

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2018

W celu szybszego i bardziej skutecznego zmywania z szyby zanieczyszczeń zaleca się dodawać do trzech części wody jednej części spirytusu skażonego. W zimie mieszanka taka nie zamarza do —120 C. Podczas większych mrozów należy stosować mieszankę z 600/0 spirytusu skażonego i 400/0 wody. Mieszanka nie zamarza do —35 o c. Można również stosować płyn krajowy LAZURON do — 15 0 C, VIDEX do —20 0 C lub LUSTRON do —30 0 C. Nie należy zapominać o konieczności umieszczenia przewodu gumowego z zaworkiem w odpowiednim otworze w pokrywie zbiornika, w celu uniknięcia hałasów związanych z uderzeniami zaworka o koło zapasowe podczas jazdy. Wskutek postępującej modernizacji samochodów VW ulegały stopniowym zmianom również urządzenia sterowania, kontrolne i sygnalizycyjne oraz ich usytuowanie w samochodzie. Światło kontrolne hamulców dwuobwodowych sygnalizuje uszkodzenie obwodu hamulcowego. Jeżeli podczas hamowania zapali się światło kontrolne, należy jak najszybciej zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi VW, gdyż Świadczy to o obniżeniu się ciśnienia w jednym z obwodów układu hamulcowego. Co pewien czas należy sprawdzić przez naciśnięcie przycisku, czy żarówka światła kontrolnego nie przepaliła się. [przypisy: okręgowa stacja kontroli pojazdów, renault twingo, wypożyczalnia aut gdańsk ] Jeżeli po wciśnięciu przycisku światło kontrolne nie zapali się, należy wymienić żarówkę. Po wyciągnięciu gałki oświetlenia zostają włączone światła pozycyjne, oświetlenie tablicy rozdzielczej i tablicy rejestracyjnej. Po wyciągnięciu gałki do oporu zostają dodatkowo włączone reflektory. Pokręcając gałką można zwiększyć lub zmniejszyć intensywność oświetlenia tablicy rozdzielczej. W celu uruchomienia urządzenia świateł ostrzegawczych należy wyciągnąć gałkę. W środku gałki zaczyna wówczas migać światło kontrolne. Gdy włączone jest urządzenie świateł ostrzegawczych, zaczynają jednocześnie migać wszystkie lampki kierunkowskazów. Urządzenie włącza się w sytuacjach grożących niebezpieczeństwem podczas jazdy oraz w samochodach unieruchomionych z powodu uszkodzenia, w celu ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego. Urządzenie świateł ostrzegawczych działa także przy wyłączonym zapłonie. Gałki służą do regulacji przewietrzania wnętrza nadwozia (z wyjątkiem VW 1200). Ilość świeżego powietrza napływającego w czasie jazdy przez szczeliny na górnej powierzchni tablicy rozdzielczej można regulować oddzielnie dla lewej i prawej strony nadwozia. Obracając gałki w lewo włącza się wentylacje, natomiast obracając w prawo — wyłącza się. Jeżeli jednocześnie włączone jest ogrzewanie, to ze szczelin napływa także ciepłe powietrze. Do regulacji ogrzewania służą dwie dźwignie znajdujące się po obu stronach dźwigni hamulca ręcznego. Prawa dźwignia służy do włączania ogrzewania (do góry) i wyłączania (na dół). W celu odmrożenia przedniej szyby ciepłe powietrze jest wdmuchiwane przez wyloty w górnej części tablicy rozdzielczej. W modelach VW 1300 i VW 1500 ciepłe powietrze jest dodatkowo wdmuchiwane przez szczeliny.

Comments Off

Posts Tagged ‘wypożyczalnia aut gdańsk’

Czyszczenie szyb

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2018

Łożyska rozrusznika są skonstruowane jako długotrwale utrzymujące smar. Niemniej jednak przynajmniej raz na rok należy sprawdzić swobodę obracania się wirnika oraz stan szczotek i komutatora. Uszkodzenia elektromagnetycznego włącznika zdarzają się bardzo rzadko. Jednak w razie stwierdzenia jego niedomagań rozrusznik należy oddać do naprawy w warsztacie elektrotechnicznym.

W celu sprawdzenia stanu szczotek i komutatora należy:

— wykręcić obie śruby mocujące pokrywę,

— zdjąć pokrywę,

— obejrzeć dokładnie szczotki i szczotkotrzymacze,

— odłączyć przewody szczotek,

— przy użyciu haczyka z drutu lub małego wkrętaka wyjąć szczotki ze szczotkotrzymaczy.

Jeżeli szczotka całkowicie zagłębia się w otworze szczotkotrzymacza, świadczy to, że jest nadmiernie zużyta. Na nowe również trzeba wymienić szczotki, których połączenia z ich przewodami są uszkodzone oraz szczotki silnie zaolejone. Dobierając i zakładając nowe szczotki trzeba zwracać uwagę, aby wymiarami dokładnie odpowiadały oryginalnym i swobodnie poruszały się w prowadzeniu szczotkotrzymaczy. Po wyjęciu szczotek należy sprawdzić stan komutatora. Komutator zanieczyszczony lub zaolejony należy wyczyścić czystą szmatą obficie zwilżoną benzyną. Czyszcząc komutator trzeba uważać, aby zanieczyszczenia i benzyna nie dostały się do łożysk. Po oczyszczeniu bieżnie działek komutatora powinny być gładkie i czyste. Wszelkie zmatowienia, nierówności, ślady wypalenia, porysowania itp. sygnalizują o konieczności jego przetoczenia. W razie potrzeby włączenia rozrusznika bez włączania zapłonu należy połączyć zacisk cewki bezpośrednio z zaciskiem przy elektromagnetycznym włączniku rozrusznika. [przypisy: okręgowa stacja kontroli pojazdów, renault twingo, wypożyczalnia aut gdańsk ]

Wycieraczka kompletna składa się z silniką elektrycznego z reduktorem, zespołu dźwigni, ramion wycieraków i wycieraków. Do włączania wycieraczki służy włącznik. Od sierpnia 1967 r. wycieraczki w samochodach VW 1300 i VW 1500 mają dwa zakresy prędkości i urządzenie zapewniające automatyczny powrót wycieraków do pozycji wyjściowej po wyłączeniu silnika. Oprócz tego wycieraki są 0 20 mm dłuższe niż poprzednio. Nieprawidłowe działanie lub przerwy w pracy wycieraczki mogą być spowodowane niedomaganiami elementów przeniesienia napędu lub usterkami silnika—z reduktorem. W pierwszym przypadku trzeba sprawdzić, czy nie jest odkształcony wspornik zespołu dźwigniowego lub sworznie przegubów. W drugim przypadku należy wymontować wycieraczkę i oddać silnik do naprawy w warsztacie elektrotechnicznym. Dostęp do wycieraczki uzyskuje się po zdjęciu osłony tylnej ściany bagażnika Samochody VW wyposażone Są w płuczki od sierpnia 1961 r. Zbiornik płuczki przedniej szyby ma pojemność. Zbiornik można napełnić aż do przelania. Poduszkę powietrzną potrzebną do wytworzenia ciśnienia zapewnia konstrukcja zbiornika. W starszych modelach VW zalecano ciśnienie 2,5 kG/cm2. Od sierpnia 1967 r. zalecane jest ciśnienie 3 kG/cm2. Ciśnienie wytwarza się pompką do ogumienia lub w nowszych modelach spuszczając powietrze z koła.

Comments Off

« Previous Entries