Citroen – wynajem samochodów
Wynajem samochodów citroen i innych marek. Warszawa, kraków Poznań Gdańsk

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów’

Układ zasilania silnika

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Przyczyną niskiego ciśnienia sprężania może być również nieszczelność podkładki podgłowicowej. Można to wykryć słuchowo, gdyż w czasie suwu sprężania w okolicy nieszczelności słychać wyraźny syk uchodzącego powietrza. Do sprawdzania ciśnienia sprężania bardzo wygodny jest ciśnieniamierz Moto-Meter. Wykreśla on na papierze ze skalą w kG/cm2 ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach. Stosując zwykły ciśnieniomierz trzeba po zmierzeniu ciśnienia sprężania w cylindrze zanotować wynik, gdyż przed następnym pomiarem strzałkę cofa się na zero. W skład układu zasilania wchodzą: gaźnik i filtr powietrza, pompa paliwa, zbiornik paliwa i przewody oraz rury doprowadzające mieszankę paliwa do głowic cylindrów.

Gaźnik i filtr powietrza

Samochody VW 1200 z silnikiem 34 KM wyposażone są w gaźniki SOLEX PICT-I lub SOLEX 28 PICT-2, a VW 1300 i 1500 w gaźniki SOLEX 30 PICT-2. W instrukcji obsługi wytwórnia nie zaleca czyszczenia gaźnika. Obsługa gaźnika ogranicza się do smarowania co 5000 km cięgieł, linek i sworzni dźwigienek sterowania gaźnika oraz w razie potrzeby — do regulacji obrotów biegu jałowego silnika. Wszelkie pozostałe czynności obsługowe i regulacyjne powinna wykonywać autoryzowana stacja obsługi. Jeżeli silnik pracuje nieprawidłowo na biegu jałowym, wykazuje skłonności do zatrzymywania się, a także po każdym czyszczeniu gaźnika, należy wyregulować obroty biegu jałowego silnika. [podobne: prawo jazdy, dealer mitsubishi, wypożyczalnia samochodów ] Przed przystąpieniem do regulacji obrotów biegu jałowego należy silnik do normalnej temperatury eksploatacyjnej. Następnie należy pokręcać wkrętem mieszanki w prawo aż do chwili, gdy silnik zmniejszy silników produkowanych od 1971 r. mają odmienną prędkość obrotową lub zacznie pracować nieregularnie. Wówczas trzeba powoli odkręcać wkręt regulacji składu mieszanki w lewo, obserwując jednocześnie pracę silnika. Wkręt odkręca się od takiego położenia, przy którym silnik pracuje najbardziej równomiernie i z możliwie największą prędkością obrotową. Następnie wkrętem położenia przepustnicy należy zmniejszyć prędkość obrotową biegu jałowego do 700+800 obr/min. W silnikach produkowanych do października 1965 r. Wytwórnia VW zalecała prędkość biegu jałowego 500+600 obr/min. Prędkość tę podwyższono jako bardziej odpowiednią, szczególnie do jazdy na krótkich odcinkach w zimie, a ponadto dlatego, że spaliny zawierają wówczas mniej gazów trujących.

Comments Off

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów’

Układ zasilania silnika

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2016

Następnie reguluje się kolejno luzy drugiego, trzeciego i czwartego cylindrów (mimo że kolejność zapłonu jest 1—4—3—2). W tym celu należy obracać wał korbowy w lewo dotąd, aż za każdym razem palec rozdzielacza obróci się 0 90 0. Wytwórnia zaleca podczas każdej regulacji zaworów wymieniać uszczelki pokrywy zaworów. Po zakończeniu regulacji i uruchomieniu silnika należy sprawdzić, czy nie ma przecieków oleju spod pokryw. W razie trudności nabycia oryginalnych uszczelek, można je wyciąć z arkusza płyty korkowej. Jeżeli wał rozrządu nie jest uszkodzony, a mimo to silnik nie pracuje normalnie, należy sprawdzić fazy rozrządu i upewnić się, czy we wszystkich cylindrach początek i koniec otwarcia zaworu następuje we właściwym momencie. Gdy szczelina między zaworem a dźwignią wynosi 1 fazy rozrządu powinny być następujące.

W silniku 34 KM produkowanym do sierpnia 1963 r od sierpnia 1963 r.

Otwarcie zaworu ssącego                         40 przed ZZ 6 0 przed ZZ

Zamknięcie zaworu ssącego                        po ZW      33 0 30′ po ZW

Otwarcie zaworu wydechowego            41 0 przed ZW 42 0 30′ przed ZW

Jeżeli zmierzone kąty lub chociaż jeden z nich nie odpowiada podanym wartościom, świadczy to o tym, że kształt krzywek walu rozrządu uległ zmianie, w związku z czym wał należy wymienić. Jednak zarówno sprawdzenie faz rozrządu, jak i ewentualną wymianę wału powinna wykonywać odpowiednio wyposażona stacja obsługi.

W celu sprawdzenia szczelności tłoka, pierścieni tłokowych i zaworów zaleca się co 10 000 km przebiegu zmierzyć ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach silnika. Jako dopuszczalną różnicę ciśnień w poszczególnych cylindrach przyjmuje się 1 kG/cm2, przy czym zwykle najniższe ciśnienie wykazuje trzeci cylinder silnika. Gdy różnica ciśnień przekracza 1 kG/cm2, należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi w celu ustalenia przyczyny i wykonania niezbędnej regulacji lub naprawy. Jeżeli różnica ciśnień w poszczególnych cylindrach przekracza IkG/ /cm2 lub ciśnienie w cylindrach jest niższe od dopuszczalnego, to w celu ustalenia przyczyny można przeprowadzić próbę olejową. Do cylindra, który ma najniższe ciśnienie sprężania, wlewa się przez otwór na Świecę ok. 50 możliwie gęstego oleju silnikowego. Następnie powtórnie mierzy się ciśnienie w tym cylindrze. [podobne: prawo jazdy, dealer mitsubishi, wypożyczalnia samochodów ] Wlany do cylindra olej powoduje chwilowe uszczelnienie tłoka. Jeżeli więc przyczyną niskiego ciśnienia sprężania jest zużycie pierścieni tłokowych lub tłoka, to po wlaniu oleju ciśnienie sprężania powinno znacznie wzrosnąć. Jeżeli natomiast ciśnienie sprężania zwiększy się tylko nieznacznie, świadczy to o nieszczelności zaworów.

Comments Off

« Previous Entries